Ur SLU:s kunskapsbank

Nya rön om gener som styr islandshästars passförmåga

Senast ändrad: 28 februari 2024
Islandshäst

Förmågan hos islandshästar att gå i gångarten pass påverkas till stor del av en mutation i den så kallade ”pass-genen” DMRT3, men den genetiska bakgrunden är mer komplicerad än så. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med isländska kollegor studerat genetiska faktorer som påverkar förmågan att gå i pass och kvaliteten på gångarten.

Hos 372 islandshästar, varav 362 hade gångartspoäng från avelsbedömning, undersöktes 670 000 punkter i arvsmassan där man sedan tidigare vet att den genetiska koden ofta skiljer sig åt mellan individer, så kallade ”SNP”-markörer. 

Analysen avslöjade att flera markörer på kromosomerna 4, 9 och 20 kunde kopplas till avelsbedömningens poäng för pass. Intressant nog var markörerna på kromosom 4 och 9 lokaliserade inom generna RELN och STAU2, som tidigare har visats påverka rörelsebeteendet hos möss. Den vanligast förekommande varianten av RELN och STAU2 hade stor gynnsam effekt på passpoäng. Den näst vanligaste varianten av RELN hade ett gynnsamt samband med poäng för tölt, trav, och galopp. På liknande sätt hade den näst vanligaste varianten av STAU2 gynnsamma effekter på poängen för trav och galopp. Dessutom hittades samband mellan RELN, STAU2 och den tidigare kända pass-genen DMRT3. Tillsammans uppskattades de nyfunna genvarianterna på kromosom 4, 9 och 20 tillsammans med effekterna av DMRT3-varianten förklara över 27% av variationen i passpoäng.

Dessa fynd ger värdefull information om den genetiska bakgrunden till hästars förmåga inom gångarten pass, utöver bidraget från DMRT3 genen, och resultaten indikerar att genetiska samband bidrar till komplexiteten hos denna egenskap. Ytterligare studier behövs för att till fullo förstå den genetiska bakgrunden till pass.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12711-023-00863-6

Reference

Sigurðardóttir, H., Boije, H., Albertsdóttir, E. et al. The genetics of gaits in Icelandic horses goes beyond DMRT3, with RELN and STAU2 identified as two new candidate genes. Genet Sel Evol 55, 89 (2023). 


Kontaktinformation

Heiðrún Sigurðardóttir

Extern resurs vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)

Telefon: +4618672106
E-post: heidrun.sigurdardottir@slu.se