Ur SLU:s kunskapsbank

Passgång hos islandshästar påverkas av flera gener

Senast ändrad: 18 maj 2021

Islandshästar kan delas in i två grupper baserat på deras gångarter. Hästar som enbart har förmågan att utföra skritt, trav, galopp och tölt räknas som fyrgångare medan hästar som också kan utföra passgång räknas som femgångare. Tidigare forskning har visat att i princip alla hästar som är femgångare har en genetisk förändring, en mutation, i genen DMRT3 i dubbel uppsättning (AA), medan majoriteten av fyrgångarna endast bär mutationen i enkel uppsättning (CA).

Trots en stark association mellan skillnaderna i genen DMRT3 och gångarter så är det bara ungefär 70% av AA-hästarna som rids i passgång. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har jämfört arvsmassan hos 54 islandshästar som alla genetisk var AA men varav 20 klassats som fyrgångare.

Studien visar att genen DMRT3 förklarar den största delen av variationen i gångarter men ca 20% av variationen uppkommer på grund av skillnader i andra gener. En av de gener som pekades ut som möjligen inverkande på gångarterna påverkar minne och inlärning hos möss. Det är möjligt att genen även påverkar hästarnas inlärningsförmåga. För att kunna dra säkra slutsatser om vilka gener som vid sidan av DMRT3 påverkar passgång hos hästar behövs dock fler studier på ett större hästmaterial.

Länk till publikationen

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/age.12610/epdf

Referens

Jäderkvist Fegraeus, K., Hirschberg, I., Árnason, T., Andersson, L., Velie, B. D., Andersson, L. S. and Lindgren, G. (2017), To pace or not to pace: a pilot study of four- and five-gaited Icelandic horses homozygous for the DMRT3 'Gait Keeper' mutation. Anim Genet, 48: 694–697. doi:10.1111/age.12610