Ur SLU:s kunskapsbank

Rengöring av stallinredning och ridutrustning är viktigt för att förhindra spridning av kvarka

Senast ändrad: 14 april 2023
Häst med grimma

Kvarka är en välkänd infektionssjukdom hos häst som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen ger framförallt feber, näsflöde och förstorade lymfknutor men kan också ge allvarliga följdsjukdomar. Kvarka är mycket smittsamt och överförs mellan hästar bland annat genom direktkontakt med stallinredning och ridutrustning som utsatts för smittämnet.

I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet kontaminerades trä, betong, plast och läder, samt nylon- och lädergrimmor med levande kvarkabakterier. Därefter rengjordes materialet mekaniskt genom skurning med rengöringsmedel och efter ytterligare två timmar desinficerades materialen. Nylongrimmorna tvättades i tvättmaskin i 40°C respektive 60°C. Bakterieprov togs efter rengöringen och jämfördes med prover från material som behandlats på motsvarande sätt men ej kontaminerats.

De metoder som användes för rengöring och desinfektion var effektiva för sanering av all utrustning förutom nylongrimmorna. För att helt rengöra nylongrimmorna krävdes maskintvätt i 60°C. Studien visade också att kvarkabakterierna växte dåligt på läder redan innan rengöring.

Sammantaget visar studien att mekanisk rengöring och desinfektion är en effektiv åtgärd för att förhindra spridning av kvarka mellan hästar via kontaminerade föremål.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.jevs.2022.104204

Referens

Ryden A, Fernström L-L, Svonni E, Riihimäki M. Effectiveness of Cleaning and Sanitation of Stable Environment and Riding Equipment Following Contamination With Streptococcus equi Subsp. Equi (2022). J Equine Vet Sci. Dec 29;121:104204. doi: 10.1016/j.jevs.2022.104204


Kontaktinformation

Anneli Rydén
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för djuromvårdnad                                     

Telefon: 018-671890
E-post: anneli.ryden@slu.se