Ur SLU:s kunskapsbank

Rörelsemönster och temperament hos ridskolehästar är kopplat till hullet

Senast ändrad: 12 februari 2024
Häst och tjej

Både övervikt och hälta är tyvärr vanligt hos ridskolehästar. Det är sedan tidigare känt att ökat kroppshull hos islandshästar påverkar deras rörelser och ridbarhet negativt. Med detta som bakgrund har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet nu hullbedömt och studerat rörelsemönstret hos svenska ridskolehästar för undersöka om det finns ett liknande samband där.

Forskarna  undersökte 109 ridskolehästar från åtta svenska ridskolor. Rörelsernas symmetri mättes objektivt med ett sensorbaserat rörelseanalyssystem i trav utan ryttare och hullet bedömdes enligt en 9-gradig skala. För ca hälften av hästarna samlades också enkätsvar in från ridskolornas personal rörande hästarnas arbetsvilja och temperament.

Studien visade ett positivt samband mellan hullpoäng och grad av rörelseasymmetri för bakbenen. Hästar vars rörelser klassificerades som symmetriska hade lägre hullpoäng än hästar vars rörelser klassificerades som asymmetriska. Dessutom fick överviktiga hästar lägre poäng för arbetsvilja och energi av ridskolornas personal. Studien har inte kunnat utreda orsaksförhållandet men mycket tyder på att hullet hos ridskolehästar påverkar både funktionen av deras rörelseapparat och deras ridegenskaper.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1163/17552559-20220068

Referens

Persson-Sjödin, E., Wärnsberg, E., & Ringmark, S. (2023). Relationship between body condition and vertical movement symmetry in 109 riding school horses. Comparative Exercise Physiology19(5), 501-510. 


Kontaktinformation

Emma Persson Sjödin
Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-671821
E-post: emma.persson.sjodin@slu.se