Ur SLU:s kunskapsbank

Samband mellan rörelseasymmetrier och sidighet hos ridhästar?

Senast ändrad: 13 oktober 2023
Dressyrekipage

När en häst blir halt försöker den avlasta det onda benet genom att röra sig asymmetriskt i trav, vilket idag kan mätas objektivt. Forskning har dock visat att rörelseasymmetrier är mycket vanliga även hos hästar i träning som bedöms vara friska. Detta har väckt frågan om rörelseasymmetrierna kan uppkomma av andra orsaker än smärta.

En möjlig förklaring till detta som diskuterats är så kallad sidighet. Både djur och människor kan föredra att använda den ena sidan av kroppen framför den andra i olika situationer. Det är även vanligt att ryttare upplever att hästens ena sida känns starkare vid ridning och att hästen inte spårar helt rakt med fram- och bakdelen. Fram tills nyligen har det inte funnits några studier som undersökt eventuella samband mellan hästens naturliga sidighet och rörelseasymmetrier.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har utfört en studie där unga varmblodiga ridhästar i träning vid upprepade tillfällen mättes i trav med ett objektivt rörelseanalyssystem. I samband med rörelsemätningarna fick ryttarna svara på frågor om hur liksidig hästen upplevdes vid ridning. För vissa av hästarna utfördes även ett så kallat preferenstest, där forskarna registrerade vilket framben hästarna föredrog att sätta främst när de åt från en hink på marken.

Studien visade inte några övertygande samband mellan hästens sidighet och de rörelseasymmetri-parametrar som används för att mäta hälta. Detta kan bero på att det inte finns något sådant samband, eller på svårigheter med att mäta hästars sidighet. Till exempel kan ryttaren själv ha en sidighet som gör det svårt att avgöra om hästen är starkare i den ena sidan. Frågan om varför en så stor andel hästar rör sig asymmetriskt i trav kvarstår, men studien utgör ett viktigt steg mot ökad förståelse av ridhästars normala rörelsemönster.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288043

Referens

Leclercq A, Lundblad J, Persson-Sjodin E, Ask K, Zetterberg E, et al. (2023) Perceived sidedness and correlation to vertical movement asymmetries in young warmblood horses. PLOS ONE 18(7): e0288043.