Ur SLU:s kunskapsbank

Sommareksem hos häst har komplex genetisk bakgrund

Senast ändrad: 03 juni 2021
Islandshäst

Sommareksem är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst och beror på överkänslighet mot insektsbett, främst från svidknott. Risken att drabbas av sommareksem påverkas både av miljöfaktorer, som till exempel förekomst av svidknott, och av hästens genetiska förutsättningar.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Nederländerna har i samarbete sökt efter områden i arvsmassan som styr om hästar utvecklar sommareksem eller inte. Totalt undersöktes 355 islandshästar och 280 exmoorponnyer, varav ungefär hälften var drabbade av sjukdomen.

En region på kromosom 1 verkade ha betydelse för sommareksem i båda raserna och kan vara intressant att undersöka vidare. Trots det visade resultaten att ingen enskild gen eller region på egen hand kraftigt påverkar risken att utveckla sommareksem. De 20 viktigaste regionerna förklarade tillsammans mindre än 10% av den genetiska påverkan på sjukdomen, som verkar styras av många gener.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jbg.12436

Referens

Shrestha, M., Solé, M., Ducro, B.J., Sundquist, M., Thomas, R., Schurink, A., Eriksson, S., Lindgren, G. 2019. Genome‐wide association study for insect bite hypersensitivity susceptibility in horses revealed novel associated loci on chromosome 1. J. Anim. Breed. Genet. 2019;00:1–11.


Kontaktinformation

Susanne Eriksson, forskare FLK
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
susanne.eriksson@slu.se, 018-67 20 07