Ur SLU:s kunskapsbank

Syns inte - finns inte? Hur mycket förstår en häst?

Senast ändrad: 08 februari 2022
Häst i testsituation

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat hästars kognitiva kapacitet med avseende på förmågan att följa och hitta dolda objekt. Motsvarande förmåga hos människan utvecklas under de första två levnadsåren då barn lär sig att saker kan existera även när de inte syns.

I studien undersöktes 39 islandshästar i åldrarna 2–25 år med varierande utbildningsnivå. Hästarna testades genom att godis doldes under plastbehållare. Tre olika tests genomfördes (a) ett val mellan två behållare där hästen fått se var godiset placerades (n = 37), (b) en synlig förskjutningsuppgift där hästen fick se att behållarna (en med godis och en utan) bytte plats (n = 35), eller (c) en osynlig förskjutningsuppgift där man bytte plats på godiset i behållarna meden godiset var dolt (n = 31). Testerna upprepades 10 gånger för varje häst. Forskarna undersökte även vissa andra utvecklingsmässiga, beteendemässiga och fysiologiska egenskaper som potentiellt kunde associeras med förmågan.

I valtestet (a) lyckades ca 75 % av hästarna lösa uppgiften bättre än vid slumpvis gissning, i den synliga förskjutningsuppgiften (b) lyckades 23 % och ingen häst lyckades med den osynliga förskjutningsuppgiften. Ingen av de övriga egenskaperna som ingick i studien hade effekt på prestationen men hästar som misslyckades hade högre puls och visade fler frustrationsrelaterade beteenden, vilket troligen berodde på deras oförmåga att lösa uppgifterna.

Då ökad frustrationen kan försämra efterföljande försök bör framtida studier ta hänsyn till frustration hos testade individer för att säkerställa jämförbarhet och välfärd. Forskarna tror att hästarnas svårigheter att lösa uppgifterna till viss del kan förklara varför hästar blir rädda när saker dyker upp bakom ett hörn eller liknande, trots att de sett dem förut.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.792035

Referens

Rørvang Maria Vilain, Ničová Klára, Sassner Hanna, Nawroth Christian. Horses’ (Equus caballus) Ability to Solve Visible but Not Invisible Displacement Tasks Is Associated With Frustration Behavior and Heart Rate. Frontiers in Behavioral Neuroscience (2021), 15:792035