Ur SLU:s kunskapsbank

Tymidinkinas 1 visar hög potential som tumörmarkör hos häst

Senast ändrad: 15 februari 2022
Hästansikte och hand

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med universitetet i Bern utvärderat tymidinkinas 1 som tumörmarkör vid malignt lymfom hos häst. Sjukdomen är svår att diagnosticera tidigt eftersom den hos häst drabbar inre organ, och utveckling av nya diagnostiska metoder för malignt lymfom hos häst behövs.

TK1 är ett enzym med central funktion i celldelningen. Enzymet bryts vanligen ned efter celldelning men i cancerceller förekommer TK1 i konstant förhöjda koncentrationer. Detta resulterar i läckage ut i blodet och TK1 i blodserum används därför som tumörmarkör hos människa, hundar och katter. Förutom användningsområdet som tumörmarkör avgör den specifika funktionen hos TK1 om vissa typer av cancerbehandling kan utvecklas för djurslaget.

I den aktuella studien beskrevs den molekylära strukturen och funktionen för TK1 hos häst. Därefter mättes nivån av TK1 hos friska hästar och hos hästar med malignt lymfom. Även tumörfria hästar med andra sjukdomar inkluderades för att undersöka möjligheten att detektera cancer trots annan sjukdom.

Hästens TK1 visade god funktion som biomarkör, koncentrationen av TK1 i blodserum hos hästar med malignt lymfom var tydligt högre än hos friska hästar. Även hästar med annan sjukdom kunde skiljas från hästar med tumörer. Studien visade också att TK1 fosforylerade så kallade tymidinanaloger effektivt, vilket skulle kunna tyda på att tymidinanaloger kan vara bra kandidater för kemoterapi till hästar.

Resultaten underlättar tidig diagnos av malignt lymfom hos häst och genom vidare studier kan nya behandlingsformer baserat på TK1-aktivitet utvecklas för häst.

Studien har erhållit stöd från the Swiss Institute of Equine Medicine Research fund.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12860-021-00399-x

Referens

Liya Wang, Lucia Unger, Hanan Sharif, Staffan Eriksson, Vinzenz Gerber, Henrik Rönnberg. Molecular characterization of equine thymidine kinase 1 and preliminary evaluation of its suitability as a serum biomarker for equine lymphoma. BMC Mol Cell Biol. 2021 Dec 14;22(1):59. 


Kontaktinformation

Henrik Rönnberg, professor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
henrik.ronnberg@slu.se, 018-67 13 63