Ur SLU:s kunskapsbank

Variation i ryggrörelser hos normala hästar

Senast ändrad: 03 juni 2021
Häst med rörelsesensorer

Ryggsmärta hos ridhästar är vanligt, men kan vara svår att diagnostisera. Att objektivt kunna mäta avvikelser i hästryggens rörelser skulle vara till hjälp vid utredning av ryggsmärta och vid uppföljning av behandling. För att lägga en grund för denna typ av mätningar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet studerat den friska hästryggens rörelseomfång, det vill säga rörligheten från maximalt sträckt till maximalt böjd, när hästen travar.

Ryggrörelser hos tolv friska hästar mättes med ett objektivt rörelseanalyssystem. Böjning-sträckning och sidoböjning av ryggen registrerades samt bäckenets rotationer. Forskarna undersökte också hur ryggrörelserna varierade mellan hästarna och hur de varierade för samma häst mellan olika mätningar, inom en dag och under en månads tid.

Studien visade stor variation i ryggrörelser mellan hästar, men mindre variation mellan mätningar av samma häst vid olika tidpunkter.

Den stora variationen i hur ryggen rör sig hos olika hästar försvårar möjligheten att använda analys av ryggrörelserna i trav för att diagnostisera ryggsmärta, men det är möjligt att mer detaljerade mätningar kan ge mer information. Eftersom variationen mellan mätningar för enskilda hästar var lägre kan återkommande mätningar av ryggrörelser hos samma individ sannolikt användas för att utvärdera resultat av till exempel vila eller behandling.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222822

Referens

Hardeman AM, Byström A, Roepstorff L, Swagemakers JH, van Weeren PR, et al. (2020) Range of motion and between-measurement variation of spinal kinematics in sound horses at trot on the straight line and on the lunge. PLOS ONE 15(2): e0222822.