Ur SLU:s kunskapsbank

Ändrad proteinprofil under tidig dräktighet hos hund

Senast ändrad: 27 december 2021
Liggande hund. foto

Idag saknas bra metoder för tidig diagnos av dräktighet hos hundar. Det är därför av intresse att identifiera biologiska markörer som kan användas i framtida dräktighetsdiagnostik. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har med detta som mål undersökt hur nivåer av specifika proteiner i blodet förändras under tidig dräktighet hos hund.

Masspektrometri är en etablerad teknik som används för att identifiera och mängdbestämma proteiner i kroppsvätskor. I den aktuella studien användes två olika masspektrometriska metoder. Med den första identifierades proteiner vars mängd förändrades i blodet under dräktighet hos hund. Därefter utvecklades en riktad metod för att bestämma koncentrationerna av ett urval av dessa proteiner.

Efter 2 veckors dräktighet skilde sig 32 proteiner mellan dräktiga och icke-dräktiga tikar, och 12 av dessa proteiner valdes ut för koncentrationsbestämning. Den riktade metoden visade högre koncentration av proteiner som är inblandade i inflammation och i blodets koagulation från 2-3 veckors dräktighet (fibrinogen och CRP, respektive fibrinogen och protein Sα).

Kombinationen av de två analysmetoderna fungerade väl för att identifiera och mängdbestämma proteiner i blod under tidig dräktighet hos hund. På detta sätt kunde forskarna påvisa skilda proteinprofiler hos dräktiga och icke-dräktiga tikar. Resultaten är värdefulla för framtida diagnostik av dräktighet, men också vid diagnostik av sjukdom hos dräktiga tikar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.jprot.2018.09.004

Referens

Valdés A, Holst BS, Lindersson S, Ramström M. Development of MS-based methods for identification and quantification of proteins altered during early pregnancy in dogs. J Proteomics (2019), 10;192, 223-232.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se