Ur SLU:s kunskapsbank

Arvbarheten för kroppsvikt hos svenska hundar

Senast ändrad: 18 december 2023
Nova scotia duck tolling retriever

Hundraser skiljer sig markant åt i kroppsvikt. Men det finns också en variation inom varje ras och hur stor del av denna variation som beror på gener, den så kallade arvbarheten, har skattats i en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet. Studien undersökte också om det skett någon förändring i förekomst av de gener som ger ökad eller minskad vikt över en 10-årsperiod.

Kroppsvikten hos över 36 000 hundar mättes och registrerades vid 1-2,5 års ålder i samband med höftledsröntgen i Svenska Kennelklubbens officiella screeningprogram mot höftledsdysplasi (HD). Registreringar gjorda under 10 års tid ingick i studien. Nitton raser med varierande kroppsstorlek, typ och användningsområden inkluderades i studien. Rasernas medelvikt varierade mellan 8 och 56 kg.

Arvbarheten för kroppsvikt var i medeltal 51 % men varierade från 35 % till 70 % mellan raser. För nio av raserna fanns det under 10-årsperioden en genetisk förändring mot högre kroppsvikt medan det för 7 av raserna fanns en genetisk förändring mot lägre vikt. Den genetiska förändringen över 10-årsperioden var generellt låg: den största förändringen var ca ± 0,6 kg eller ca 2 % av medelvikten.

Den låga genetiska förändringen trots den förhållandevis höga arvbarheten tyder på att  kroppsvikten i låg grad styr valet av vilka hundar som används i avel inom de studerade raserna.

Studien finansierades av Agrias och Svenska Kennelklubbens forskningsfond (N2015-0045) och Formas forskningsråd (FR-2020-01146 ).

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1093/jas/skad173

Referens

Strandberg, Erling, Linda Andersson, Ulf Emanuelson, Charlotte Reinhard Bjørnvad, Sara Ringmark, Åke Hedhammar, and Katja Höglund. 2023. Heritability and Genetic Trend of Body Weight in Dogs of Different Breeds in Sweden. J Anim Sci 101:skad173.


Kontaktinformation

Erling Strandberg, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
erling.strandberg@slu.se, 018-67 19 52, 070-620 45 16