Ur SLU:s kunskapsbank

Bättre diagnos av livmoderinfektion hos hundar

Senast ändrad: 03 juni 2021
Person och hund tittar in i kameran. Foto.

Det finns ett stort behov av att finna nya markörer för att diagnostisera infektion i livmodern (pyometra) och blodförgiftning hos hundar. Målet med den här studien var att undersöka vilka signalproteiner (kemokiner) som uttrycks lokalt av livmoderceller vid en bakterieinfektion.

Livmoderceller från friska hundar isolerades, odlades och infekterades med delar från döda bakterier (endotoxin) alternativt med levande bakterier (Escherichia coli) som tidigare isolerats från en tik med pyometra. En analys av cellernas genaktivitet visade att både endotoxin och levande bakterier gav förhöjt uttryck av flera kemokiner, bland annat CXCL5. Ett ökat uttryck av CXCL5 kunde även påvisas i livmodervävnad från hundar med pyometra.

Dessa resultat tyder på att proteinet CXCL5 kan utsöndras i större mängd av livmoderceller vid infektion med bakterier. Framtida studier kommer att undersöka om CXCL5 även kan mätas i blodet och därmed fungera som en ny potentiell markör för bakterieinfektion hos hundar.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X15000813

Referens:

Karlsson I, Hagman R, Yongzhi G, Humblot P, Wang L and Wernersson S. Pathogenic Escherichia coli and LPS enhance the expression of IL-8, CXCL5 and CXCL10 in canine endometrial stromal cells. E-pub ahead of print. DOI: doi:10.1016/j.theriogenology.2015.02.008


Kontaktinformation

Sara Wernersson
Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi                                                        

Telefon: 018-672112
E-post: sara.wernersson@slu.se