Ur SLU:s kunskapsbank

Hur vet man att det är blodförgiftning?

Senast ändrad: 27 december 2021

Blodförgiftning (sepsis) är en vanlig orsak till dödsfall hos både djur och människor. En av orsakerna är bristen på diagnostiska test som kan identifiera sepsis. Vi har studerat inflammationsmarkörer hos hundar med infektion i livmodern och som sedan utvecklat blodförgiftning.

Resultaten visade förhöjda blodkoncentrationer av proteinet HMGB1 hos tikar med livmoderinfektion, men utvecklingen av blodförgiftning orsakade inte någon ytterligare ökning av HMGB1 i blodet. Ett intressant fynd var att HMGB1-koncentrationerna inte följde samma mönster som två andra kända inflammationsmarkörer, C-reaktivt protein och Prostaglandin F2a. Detta kan tyda på att HMGB1 har en annorlunda roll i inflammationsförloppet. Vi fann även att HMGB1-koncentrationerna var högre hos hundar med ökat antal vita blodkroppar i blodet, vilket är ett av de kriterier som används för att identifiera blodförgiftning. Därför är det intressant att ytterligare studera rollen av HMGB1 i samband med blodförgiftning hos hund.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2013.09.011

Referens

Karlsson I, Wernersson S, Ambrosen A, Kindahl H, Södersten F, Wang L and Hagman R. Increased concentrations of C-reactive protein but not high-mobility group box 1 in dogs with naturally occurring sepsis. Vet Immunol Immunopathol. 2013. 156(1-2): 64-72.


Kontaktinformation

Sara Wernersson
Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)   

Telefon: 018-672112
E-post: sara.wernersson@slu.se