Ur SLU:s kunskapsbank

CRP vid diagnostik av ledsjukdom hos hund

Senast ändrad: 09 december 2021

Ledsjukdom hos hund kan orsakas av bland annat artros (nedbrytning av brosk i leden), infektioner och immunologiska sjukdomar. Hos en hund med ledsmärta är det viktigt för veterinären att på ett tidigt stadium avgöra vad som orsakar problemet, eftersom behandlingen skiljer sig åt beroende på orsak. Exempelvis krävs antibiotikabehandling vid bakteriella infektioner i leden, medan immunologiska ledsjukdomar behandlas med kortison.

I denna studie undersöktes det om mätning av ett protein i hundens blod som vanligen stiger vid en inflammation, C-reaktivt protein (CRP), är hjälpsamt vid diagnostik av ledsjukdomar. Blodprov togs på hundar med olika typer av ledsjukdom och CRP-koncentrationen mättes med en automatisk metod utvecklad speciellt för hund.

Resultaten visade att nivåerna av CRP var låga hos hundar med artros, men kraftigt förhöjda hos hundar med infektioner och immunologiska ledsjukdomar. Slutsatsen från studien var att mätning av CRP kan vara värdefullt vid diagnostik av ledsjukdom hos hund.

Länk till publikationen  

https://doi.org/10.1186/s12917-016-0868-4

Referens

Anna Hillström, Jonas Bylin, Ragnvi Hagman, Karin Björhall, Harold Tvedten, Kristian Königsson, Tove Fall, and Mads Kjelgaard-Hansen. Measurement of serum C-reactive protein concentration for discriminating between suppurative arthritis and osteoarthritis in dogs. BMC Vet Res. 2016; 12: 240. doi: 10.1186/s12917-016-0868-4


Kontaktinformation

Anna Hillström
Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; klinisk-kemiska laboratoriet                                                        

Telefon: 018-671312
E-post: anna.hillstrom@slu.se