Ur SLU:s kunskapsbank

Ekonomisk modell beskriver värdet av hundar och katter

Senast ändrad: 18 maj 2021

Hundar och katter spelar en viktig roll i många människors liv och de allra flesta har en relation till dessa djurslag. Båda lever mycket nära människan, de delar våra liv och våra hem och ses i många sammanhang som familjemedlemmar. I många fall utför de också arbete i människans tjänst som bara med svårighet skulle kunna utföras på annat sätt. Mycket har skrivits om människans relation till dessa djur, men trots att vi spenderar avsevärda ekonomiska belopp på dem har deras ekonomiska värde behandlats endast i begränsad omfattning.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har börjat studera det ekonomiska värdet av hundar och katter och presenterar i en nypublicerad vetenskaplig artikel en ekonomisk modell som kan användas i framtida forskning rörande värdet av dessa djur. Olika värden hos katter och hundar som identifieras i tidigare studier kategoriseras i förhållande till modellen och data från en undersökning om vad svenskar associerar med katter och hundar ger stöd för den föreslagna modellen.

Forskarna föreslår att framtida studier av hundars och katters ekonomiska värde bör utgå från den ekonomiska teorin om "subjektivt välbefinnande" för att på bästa sätt fånga upp inte bara monetära värden och kostnader av dessa djur utan också de mjuka värden som påverkar mänskligt välmående.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1163/15685306-12341494

Referens

Hoffmann R, Lagerkvist CJ, Gustavsson MH and Holst BS. Economic Perspective on the Value of Cats and Dogs. Society & Animals, (2018), 1-20; doi 10.1163/15685306-12341494.


Kontaktinformation

Ruben Hoffman, forskare
Institutionen för ekonomi, SLU
ruben.hoffmann@slu.se018-67 17 37