Ur SLU:s kunskapsbank

Forskning för längre liv hos labradorer

Senast ändrad: 27 december 2021

Hundar är en av människans närmaste följeslagare och de räknas av många som familjemedlemmar. För de flesta hundägare är det önskvärt att kunna ha kvar hunden under så lång tid som möjligt och det är därför viktigt att öka kunskapen om hur vi bäst håller hundar för ett långt liv med hög livskvalitet.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med brittiska och schweiziska kollegor undersökt förutsättningar för långt friskt liv hos hundar. Livslängden hos 39 labradorer som hölls i grupp från ca 6,5 års ålder till sin död jämfördes i denna studie med livslängd hos labradorer från tre tidigare vetenskapliga studier. Hundarna utfodrades med bra foder, hölls i lagom hull, och fick relevant vård och skötsel.

Studiens hundar levde längre än hundarna i de tre tidigare kontrollgrupperna. Nästan 90% av hundarna uppnådde 12 års ålder jämfört med ca 30% av hundarna i kontrollgrupperna. Dessutom blev 28% av hundarna över 15,6 år gamla vilket klassificeras som mycket långlivat. Allra längst levde en hanne som blev 17,9 år, vilket är sällsynt bland hundar i den här storleken.

Studien visar att bibehållen muskelmassa och en låg ökning av fettmassa med ökad ålder är relaterat till längre liv hos labradorer, till skillnad från till exempel kön.

Länk till publikationen

http://veterinaryrecord.bmj.com/content/182/14/408

Referens

Adams VJ, Ceccarelli K, Watson P, Carmichael S, Penell J, Morgan DM. Evidence of longer life; a cohort of 39 labrador retrievers. Vet Rec. 2018 Apr 7;182(14):408. doi: 10.1136/vr.104167. 


Kontaktinformation

Johanna Penell

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618673413, +46730858031
E-post: johanna.penell@slu.se