Ur SLU:s kunskapsbank

Hundens hull avspeglas i ett urinprov

Senast ändrad: 27 december 2021

Övervikt hos hundar är ett utbrett hälsoproblem och ytterligare kunskap om deras ämnesomsättning behövs för att kunna ta fram bra behandlingsmetoder för fetma hos hund.

I den aktuella studien fick normalviktiga och överviktiga hanhundar av rasen labrador retriever lämna urinprov efter en natts fasta och därefter äta en standardiserad måltid. Tre timmar efter måltiden fick hundarna lämna ytterligare ett urinprov. Vid analys av proverna uppmättes 45 olika molekyler skapade av ämnesomsättningen, så kallade metaboliter.

Urinprover tagna efter fasta samt efter måltid skilde sig tydligt åt. I prover tagna efter måltid var det dessutom intressant nog skillnad mellan normalviktiga och överviktiga hundars metabolitkoncentrationer. De överviktiga hundarna utsöndrade ungefär hälften så mycket av aminosyran taurin som de normalviktiga, något som inte sågs lika tydligt i fasta.

Fynden tyder på att urinprover tagna efter en måltid kan ge mer information om förändringar i ämnesomsättningen än fasteprover. De lägre taurinkoncentrationer som uppmättes hos överviktiga hundar kan vara kopplade till förändringar i fettmetabolismen och behöver undersökas vidare.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180086

Referens

Söder J, Hagman R, Dicksved J, Lindåse S, Malmlöf K, Agback P, Moazzami A, Höglund K, Wernersson S. (2017) The urine metabolome differs between lean and overweight Labrador Retriever dogs during a feed-challenge. PLoS ONE 12(6): e0180086.


Kontaktinformation

Josefin Söder
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618671472
E-post: josefin.soder@slu.se