Ur SLU:s kunskapsbank

Hundens respiratoriska coronavirus funnet i Sverige

Senast ändrad: 03 juni 2021
Nos-svabb hund

Hundens respiratoriska coronavirus är ett av flera smittämnen som kan orsaka så kallad kennelhosta. Kennelhosta är en vanlig luftvägssjukdom hos hund och känns igen på den torra hostan som kan leda till kväljningar. Sjukdomen drabbar främst hundar som träffas i större grupper som vid utställningar, tävlingar och hunddagis.

Hundar kan drabbas av två olika coronavirus. Ett orsakar luftvägsproblem och ett orsakar diarré. Ett forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och SVA har för första gången visat att hundens respiratoriska coronavirus, den variant som angriper luftvägarna, förekommer hos hundar i Sverige.

Forskarna undersökte prover från 88 svenska hundar som drabbades av kennelhosta under åren 2013–2015. Proverna kom från Malmö i söder till Härnösand i norr och totalt var 13 av proverna positiva för hundens respiratoriska coronavirus.

De virus som hittades var genetiskt mycket lika, trots att proverna togs under tre år och i olika delar av landet. Den genetiska analysen tyder på att hundens respiratoriska coronavirus kom till Sverige omkring 2010. Hur viruset kom till Sverige kan forskarna i dagsläget inte svara på men det verkar ha kommit hit vid ett enstaka tillfälle och sedan spridit sig över landet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104290

Referens

Wille, M., Wensman, J.J., Larsson, S., van Damme, R., Theelke, A-K., Hayer, J. & Malmberg, M. 2020. Evolutionary genetics of canine respiratory coronavirus and recent introduction into Swedish dogs. Infect Gen Evol, 82: 104290.


Kontaktinformation

Jonas Johansson Wensman

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

Telefon: +4618671446
E-post: jonas.wensman@slu.se

Maja Malmberg, forskare och vicedekan med ansvar för Jämställdhet och Lika villkor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
maja.malmberg@slu.se, 018-67 27 77