Ur SLU:s kunskapsbank

Är människan också hundens bästa vän?

Senast ändrad: 27 december 2021

En hund kan betyda oerhört mycket för sin ägare, men medför det också att ägaren betyder lika mycket för sin hund? I en studie jämfördes det känslomässiga band som hunden har till sin ägare med ägarens uppfattning om deras relation.

I ett beteendetest, som ursprungligen använts för att undersöka relationen mellan små barn och dess föräldrar, fick hunden i en främmande miljö uppleva en kedja av olika händelser både ensam och med sällskap av antingen ägaren eller en främling. För att undersöka relationens styrka ur ägarnas synvinkel fick dessa svara på frågor om vardagliga interaktioner med hunden, det känslomässiga bandet med hunden och saker som eventuellt skulle kunna upplevas som jobbiga med att ha hund.

Resultatet tyder på att det är hur mycket tid ägaren tillbringar med sin hund som är viktigast för styrkan av hundens band till ägaren. Däremot tycks hur starka känslor ägaren har för hunden spela en mindre roll. Hundens relation till ägaren avslöjades främst under det moment i testet då hunden återförenades med ägaren efter att de varit åtskiljda.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2013.10.008

Referens

Rehn, T., Lindholm, U., Keeling, L.J., Forkman, B. 2014. I like my dog, does my dog like me? Applied Animal Behaviour Science 150, 65-73.