Ur SLU:s kunskapsbank

Hur stressande är veterinärbesöket för hunden?

Senast ändrad: 07 december 2021

Att bedöma hundens stressnivå vid veterinärbesök har betydelse både för hundens välfärd och klinikpersonalens säkerhet. Men hur bedöms hundens stressupplevelse?

I denna studie, utförd av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Köpenhamns universitet, skattades stress och smärta hos hunden av både hundägaren, testledaren, djursjukskötaren och veterinären. Hundägaren besvarade även frågor om relationen mellan hund och ägare. Detta jämfördes med hundarnas reaktion i olika beteendetest i och utanför kliniken.

Resultaten visar att de olika observatörernas skattningar generellt överensstämde väl. Det mest relevanta beteendetestet var social kontakt; hundar som bedömdes vara mer stressade var också mer ovilliga att ha social kontakt med en obekant person. Hundarna ville hellre leka och ta emot godis utanför kliniken än inne, vilket kan tolkas som att själva kliniken upplevs som mer negativ. Hundens och ägarens relation tycktes också påverka hundens beteende under veterinärundersökningen.

Studien visar att det finns god potential att utveckla ett sätt att systematiskt utvärdera stress hos hundar när de besöker veterinären.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.jveb.2016.10.003

Referens

Ann-Kristina Lind, Eva Hydbring-Sandberg, Björn Forkman, Linda J. Keeling. Assessing stress in dogs during a visit to the veterinary clinic: Correlations between dog behavior in standardized tests and assessments by veterinary staff and owners. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 2017. Volume 17, 24 – 31.