Kan människans bästa vän kopieras?

Senast ändrad: 27 december 2021

Sedan man år 2005 lyckades klona en hund, alltså skapa en genetiskt identisk kopia av hunden, har detta upprepats i olika syften. Ett syfte är att klona sällskapshundar. I en nyligen publicerad artikel av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Köpenhamns universitet diskuteras vilken innebörd detta har ur en etisk synvinkel.

Forskarna menar att det är meningslöst att klona en sällskapshund i ett försök att bevara vänskapsbandet. Eftersom den historia man haft tillsammans inte kan upprepas eller kopieras, riskerar man att relationen inte bara förlorar sin unika kvalité utan också att det förändrar vår känsla av varje vänskap som oersättlig. Forskarna menar också att kloning av sällskapshundar kränker hundarnas integritet, både genom den negativa välfärd som kan uppstå i samband med kloningsprocessen, och att hundarna reduceras till instrument.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1007/s10806-018-9706-y

Referens

Heðinsdóttir, K., Kondrup, S., Röcklinsberg, H. et al. Can Friends be Copied? Ethical Aspects of Cloning Dogs as Companion Animals. J Agric Environ Ethics (2018) 31: 17.