Ur SLU:s kunskapsbank

Likartad tarmflora hos normalviktiga och överviktiga friska hundar

Senast ändrad: 10 juni 2022
Labrador

Den flora av bakterier och andra mikroorganismer som lever i tarmen har viktiga funktioner för bland annat kroppens ämnesomsättning. Förändringar i tarmfloran har beskrivits hos överviktiga individer inom flera olika djurarter och hos vissa arter har förändringarna kunnat kopplas till ohälsa. Hur hullet påverkar tarmfloran hos hundar är inte helt utrett och forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har därför jämfört tarmfloran hos normalviktiga och överviktiga, friska hundar.

Tjugosju hundar av rasen labrador retriever, varav 12 normalviktiga och 15 överviktiga, fick lämna avföringsprov tre gånger under en tiodagarsperiod. Tarmfloran analyserades med så kallad 16S rRNA-gensekvensering för att kartlägga artsammansättningen och tarmflorans stabilitet över tid analyserades med en statistisk metod kallad likhetsindex.

Varken tarmflorans totala artsammansättning eller förekomsten av specifika bakterier skilde sig åt mellan normalviktiga och överviktiga hundar. Inte heller artsammansättningens stabilitet över tid skilde mellan grupperna.

Att friska labradorer av olika hull uppvisade en likvärdig sammansättning och stabilitet i sin tarmflora  är en viktig utgångspunkt för vidare studier som bör innefatta fler hundar, vidare spann i hull och en längre tidsperiod för att kunna generera mer kunskap om tarmflora och övervikt hos hundar.

Studien finansierades av SLU:s forskningsplattform Framtidens djurhälsa och djurvälfärd och Sällskapsdjurens forskningsfond, samt Thure F. och Karin Forsbergs Stiftelse.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-022-00628-z

Referens

Söder, J., Wernersson, S., Höglund, K. et al. Composition and short-term stability of gut microbiota in lean and spontaneously overweight healthy Labrador retriever dogs. Acta Vet Scand 64, 8 (2022).


Kontaktinformation

Josefin Söder
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618671472
E-post: josefin.soder@slu.se