Ur SLU:s kunskapsbank

Livmoderproteiner ändras vid dräktighet och löpning hos tik

Senast ändrad: 27 december 2021
Svart hund ligger på rygg. Foto.

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga eftersom dessa protein länkar samman cellerna i slemhinnan. Förändringar i mängden av dessa protein skulle därför kunna påverka tikens förmåga att bli dräktig.

I ett samarbete mellan universitetet i Trás-os-Montes och Alto Douro, Portugal, Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, studerade forskare E-cadherin och β-catenin i livmodervävnad från 50 icke-dräktiga och 9 dräktiga tikar.

Mängder av båda proteinerna var minst i livmoderslemhinnans ytliga lager, och större i de djupt liggande körtlarna. Det fanns mindre mängd proteiner under progesteronfasen, jämfört med under andra delar av löpningscykeln. Hos dräktiga tikar sågs stora mängder av β-catenin i fostrets del av moderkakan, och i liten mängd i tikens livmoderslemhinna.

Den låga mängden E-cadherin och β-catenin i slemhinnan kan under tidig dräktighet underlätta fostrets kontakt med och infästning till livmoderväggen. Under progesteronfasen hos icke-dräktiga tikar kan de låga mängderna göra att barriären mot t.ex. bakterier bli sämre, vilket kan bidra till ökad infektionsrisk.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.03.041

Referens

R. Payan-Carreira, M.A. Pires, C. Santos, B. Ström Holst, J. Colaço, H. Rodriguez-Martinez. Immunolocalization of E-cadherin and β-catenin in the cyclic and early pregnant canine endometrium. Theriogenology. 2016, volume 86, issue 4, pages 1092–1101


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se