Ur SLU:s kunskapsbank

Människans bästa vän även vid hjärtsjukdom

Senast ändrad: 11 januari 2024
Doberman

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en hjärtsjukdom som drabbar både hund och människa, och medför risk för allvarlig sjukdom och för tidig död. Genetiska faktorer har tidigare visats påverka sjukdomsutvecklingen hos vissa hundraser, men ofta är de specifika genetiska orsakerna inte kända.

I en nyligen publicerad studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med andra europeiska universitet identifierat tidigare okända genetiska förändringar som kan kopplas till DCM inom hundrasen doberman. Med hjälp av avancerade diagnostiska undersökningsmetoder utvärderades blod och hjärtvävnad från sjuka och friska dobermanhundar, och resultaten påvisade ett samband mellan DCM och ett avvikande genuttryck i generna RNF207 och PRKAA2.

Med hjälp av de i studien identifierade generna kunde forskarna sedan påvisa flera genvarianter som verkar vara viktiga för uppkomst av DCM även hos människa. Människans bästa vän kan således ha bidragit till ökad förståelse av även våra hjärtsjukdomar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13073-023-01221-3

Referens

Niskanen, J.E., Ohlsson, Å., Ljungvall, I. et al. Identification of novel genetic risk factors of dilated cardiomyopathy: from canine to human. Genome Med 15, 73 (2023).


Kontaktinformation

Åsa Ohlsson, forskare
Institutionen för husdjurens biovetenskaper, SLU
asa.ohlsson@slu.se, 018-671352.