Ur SLU:s kunskapsbank

Markör för blodförgiftning hos tik

Senast ändrad: 03 juni 2021

Livmoderinflammation, pyometra, är en av de vanligaste sjukdomarna hos tik och leder ofta till blodförgiftning. Det är viktigt med tidig behandling av blodförgiftning för att öka chanserna för överlevnad, men diagnostiken är svår. Vi behöver därför hitta nya markörer som kan hjälpa till att tidigt identifiera de hundar som är på väg att utveckla blodförgiftning.

Målet med forskningsstudien var att mäta koncentrationerna av inflammatoriska markörer hos tikar med pyometra och att undersöka om de är till hjälp vid diagnostik av blodförgiftning. Totalt ingick 31 tikar med livmoderinflammation i studien: 23 med och 8 utan blodförgiftning. Markörer som analyserades var albumin, C-reaktivt protein (CRP) och Serum amyloid A (SAA).

Resultaten visade att blodkoncentrationen av akutfasproteinet SAA var förhöjd hos tikar med blodförgiftning medan koncentrationen CRP och albumin inte skiljde sig åt mellan de två grupperna. SAA är en ospecifik inflammatorisk markör, dvs den stiger vid flera sjukdomstillstånd, men kan i kombination med andra kliniska och laboratoriefynd ändå vara en värdefull hjälp vid diagnostik av blodförgiftning. Ytterligare studier planeras för att undersöka SAA vid blodförgiftning orsakat av andra sjukdomar.

Länk till artikeln:

http://www.biomedcentral.com/1746-6148/10/273

Referens:

Jitpean S, Pettersson A, Höglund OV, Ström Holst B, Olsson U, Hagman R. Increased Serum amyloid A concentrations in dogs with pyometra and sepsis. BMC Veterinary Research 2014, 10:273, doi: 10.1186/s12917-014-0273-9


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se