Ur SLU:s kunskapsbank

Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund

Senast ändrad: 18 maj 2021

Hunden och människan har många gemensamma ärftliga sjukdomar och detta utnyttjas allt mer i forskningen. Nyligen har en analysmetod från humanmedicinen använts för att identifiera blodmarkörer för reumatisk ledvärk, en SLE-liknande autoimmun sjukdom hos hund. Förhoppningen är att markörerna i framtiden ska kunna användas för förbättrad diagnos av sjukdomen. Det test som idag finns för att ställa diagnos, ANA-testet, är relativt ospecifikt och det finns ett behov av mer specifika tester.

Vid autoimmuna sjukdomar angriper immunförsvaret felaktigt egna vävnader och kroppsegna s.k. autoantikroppar kan bildas som är riktade mot kroppens proteiner. Hos människa vet man ganska väl vilka strukturer som angrips, men när det gäller hund är kunskapsläget sämre.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med kollegor från Uppsala universitet, Karolinska Institutet, SciLifeLab, KTH, Broad Institute i USA och Euroimmun i Tyskland nu visat att hundar med reumatisk ledvärk ofta har autoantikroppar mot två proteiner (ILF2 och ILF3) med kopplingar till immunförsvaret. Intressant nog så har dessa autoantikroppar tidigare hittats hos laboratoriemöss med SLE-liknande sjukdom och även hos enstaka människor med vissa autoimmuna sjukdomar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-018-23034-w

Referens

Bremer, H.D., Landegren, N., Sjöberg, R., Hallgren, Å., Renneker, S., Lattwein, E., Leonard, D., Eloranta, M.-L., Rönnblom, L., Nordmark, G., Nilsson, P., Andersson, G., Lilliehöök, I., Lindblad-Toh, K., Kämpe, O. & Hansson-Hamlin, H. (2018). ILF2 and ILF3 are autoantigens in canine systemic autoimmune disease. Scientific Reports, 8(1), p. 4852.


Kontaktinformation

Hanna Bremer
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-672957
E-post: hanna.bremer@slu.se