Ur SLU:s kunskapsbank

Öppen livmoderhals lindrar livmoderinflammation

Senast ändrad: 03 juni 2021
Operation av hund. Foto.

Livmoderinflammation är hundarnas stora "kvinnosjukdom". Sjukdomen är livshotande i allvarliga fall och den säkraste, mest effektiva behandlingen är att akut operera bort livmoder och äggstockar. Ett klassiskt sjukdomstecken är variga flytningar från könsvägarna, men detta förekommer bara när livmoderhalsen är öppen. Det är inte tidigare känt om tikar med flytningar drabbas av en lindrigare sjukdomsform än de utan flytningar.

I denna studie undersöktes data från kliniska undersökningar och laboratorieanalyser hos 111 tikar med livmoderinflammation. Syftet var att jämföra sjukdomens allvarlighetsgrad hos tikar med och utan synliga flytningar.

Tikar utan flytningar hade generellt ett sämre allmäntillstånd och fler individer i denna grupp drabbades av blodförgiftning till följd av sjukdomen. Dessutom visade tikar utan flytningar i större utsträckning tecken på inflammation genom förhöjt antal cirkulerande vita blodkroppar (totalantal, neutrofiler och monocyter). Det fanns dock ingen skillnad mellan sjukdomsvarianterna avseende behov av vårddygn på djursjukhus.

Studiens resultat är kliniskt värdefulla för bästa övervakning och behandling av tikar med livmoderinflammation.

Länk till publikationen

http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-016-0924-0

Referens

Jitpean S, Ambrosen A, Emanuelson U, Hagman R. Closed cervix is associated with more severe illness in dogs with pyometra. BMC Vet Res. 2017 Jan 5;13(1):11. doi: 10.1186/s12917-016-0924-0.


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se