Ur SLU:s kunskapsbank

Relationen till hunden speglar ägarens anknytningsstil

Senast ändrad: 18 maj 2021

Den vuxna anknytningsstilen beskriver hur en person fungerar tillsammans med andra människor och hur man stöttar och tar hand om andra när det behövs. I en nyligen publicerad studie från Sveriges lantbruksuniversitet undersökte forskare hur hundägares vuxna anknytningsstil påverkar relationen till den egna hunden.

Hundägarnas anknytningsstil utvärderades med hjälp av ett frågeformulär. För att undersöka relationen mellan hund och ägare studerade forskarna hundens beteenden i utmanande situationer, t ex vid en ljudöverraskning eller då en främling närmar sig på ett konstigt sätt.

Studien visade att hundar med ägare som hade en så kallad trygg anknytningsstil fokuserade mer på utmaningen jämfört med hundar som levde med mer ängsliga ägare. Hundar med mer ängsliga ägare fokuserade istället mer på sin ägare under testerna. Ägare som var mer undvikande i sin anknytningsstil, alltså mer avståndstagande i relationer till andra, hade hundar som inte sökte stöd genom fysisk närhet under de utmanade situationerna.

Dessa samband mellan ägarens anknytningsstil och hundens beteende kan betyda att hunden utvecklar olika strategier för att hantera utmanande situationer baserat på vilken typ av stöd, trygghet och uppmuntran de får från sin ägare.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02059

Referens

Rehn, T., Beetz, A., Keeling, L.J. 2017. Links between an owner's adult attachment style and the support-seeking behavior of their dog. Frontiers in Psychology. 8:2059. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02059