Ur SLU:s kunskapsbank

Calicivirus hos katt

Senast ändrad: 27 december 2021

Calicivirus är en viktig orsak till luftvägslidanden hos katter världen över, populärt kallat kattsnuva. Flera olika vacciner finns, men viruset ändrar sig (muterar) snabbt och kan på så sätt smita undan immunsystemet. Därför ger vacciner inte alltid ett fullgott skydd.

Tidigare studier, bland annat från Storbritannien, pekar på att vacciner som använts under lång tid har sämre förmåga att skydda katter mot calicivirus. Syftet med den aktuella studien var att undersöka om detsamma gällde under svenska förhållanden.

I undersökningen studerades calicivirus från 78 svenska katter med övre luftvägssymtom. Det visade sig att det vaccin som använts längst tid endast skyddade mot ett fåtal virus, jämfört med de vaccin som inte använts så länge i Sverige eller som använts i mindre omfattning. Resultat från studien pekar också på att vaccin innehållande två vaccinvirus skyddade mot en större andel svenska calicivirus än de uppbyggda av ett vaccinvirus.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-015-0178-z

Referens

Wensman JJ, Samman A, Lindhe A, Thibault J-C, Berndtsson LT, Hosie MJ. 2015. Ability of vaccine strain induced antibodies to neutralize field isolates of caliciviruses from Swedish cats. Acta Vet Scand, 57:86.


Kontaktinformation

Jonas Johansson Wensman

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

Telefon: +4618671446
E-post: jonas.wensman@slu.se