Ur SLU:s kunskapsbank

Höga halter kemikalier från inomhusmiljön funna hos katt

Senast ändrad: 07 december 2021

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet har nu slagit fast det man tidigare misstänkte, nämligen att de höga halter av bromerade flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem. Kemikalierna finns bland annat i elektronik och möbler, och kan påverka vår hälsa negativt.

I en tidigare studie har forskarna påvisat att bromerade flamskyddsmedel finns i högre halt i blodet hos katter med sköldkörtelsjukdomen felin hypertyreos (kattens giftstruma) än hos friska katter. Nu har nya mätningar gjorts på friska katter för att undersöka dammet som exponeringsväg. Parade prover användes, vilket innebar att prover på damm från hushållet och blodprov från hushållets katt togs vid samma tillfälle.

Resultaten är mycket intressanta, inte bara för katternas hälsa, utan också för att små barn som gärna slickar och stoppar saker i munnen har liknande exponering för de studerade kemikalierna som katter har. De bromerade flamskyddsmedlen är kända som hormonstörande ämnen och tidig exponering kan ge konsekvenser senare i livet, såsom till exempel sköldkörtelsjukdomar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1021/acs.est.6b05025

Referens

J. Norrgran Engdahl, A. Bignert, B. Jones, I. Athanassiadis, Å. Bergman, and J. M. Weiss. Cats' Internal Exposure to Selected Brominated Flame Retardants and Organochlorines Correlated to House Dust and Cat Food. Environ. Sci. Technol. 2017, 51, 3012−3020. DOI: 10.1021/acs.est.6b05025.


Kontaktinformation

Bernt Jones
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 0733-306015
E-post: bernt.jones@slu.se