Ur SLU:s kunskapsbank

Hur vanligt är övervikt hos våra svenska katter?

Senast ändrad: 09 december 2021

Övervikt är ett växande problem för både människor och husdjur över hela världen. Att vara överviktig kan få allvarliga konsekvenser för vår hälsa, till exempel ökar risken för diabetes och flera andra sjukdomar. Hur vanligt förekommande övervikt är hos våra svenska katter och vilka faktorer som har ett samband med övervikt har undersökts i en studie som utförts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

I studien användes journaler från katter som besökt Universitetsdjursjukhuset vid SLU, och resultaten från en enkät som besvarats av kattägare. Övervikt sågs hos 45 % av de katter som besökt djursjukhuset, och hos 22 % av de katter där djurägaren själv bedömt hullet på sin katt. Att vara medelålders, kastrerad och av hankön ökade sannolikheten för att vara överviktig. Överviktiga katter var oftare drabbade av diabetes, sjukdomar i de nedre urinvägarna, hudproblem och rörelsestörningar. Att vara inaktiv och att äta mestadels torrfoder var också vanligare bland de överviktiga katterna.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-018-0359-7

Referens

Öhlund, M., Palmgren, M., & Holst, B. S. (2018). Overweight in adult cats: a cross-sectional study. Acta Veterinaria Scandinavica, 60(1), 5.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se