Ur SLU:s kunskapsbank

Kan stresshormoner mätas i urin från katt?

Senast ändrad: 27 december 2021

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som markörer för tumörbildning. Adrenalin och noradrenalin bryts snabbt ner i blodet men vissa nedbrytningsprodukter är stabila och kan hos flera djurslag mätas i urin. Denna möjlighet har dock hittills inte undersökts hos katter.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har utvärderat analysmetoder för nedbrytningsprodukterna metadrenalin och normetadrenalin i katturin. Eftersom katter lätt blir stressade då de kommer till veterinären utvärderades också möjligheten att analysera urinprov taget i hemmiljön från den egna kattlådan med specialsand.

De i studien använda analysmetoderna gav tillförlitliga resultat för nedbrytningsprodukten normetadrenalin men kunde inte med tillräckligt hög säkerhet användas för metadrenalin. Studien visade att normetadrenalin var stabilt i rumstemperatur i upp till 8,5 timmar utan behov av tillsats i urinen, och att resultaten inte påverkades av specialsand.

Sammanfattningsvis visade studien att urinprover från katter som fått kissa hemma i kattlåda med specialsand kan användas för senare analys av normetadrenalin.

Länk till publikation

https://doi.org/10.1177/1040638718793168

Referens

Srithunyarat T, Svensson A, Hanås S, Höglund OV, Hagman R, Lilliehöök I, Olsson U, Ljungvall I, Häggström J, Ström-Holst B, Pettersson A, Höglund K. Evaluation of an ELISA for metanephrines in feline urine. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2018, Vol. 30(6) 887–893.


Kontaktinformation

 

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-67 21 18