Ur SLU:s kunskapsbank

Kemiska föroreningar i kattblod och inomhusdamm

Senast ändrad: 28 maj 2021
Katt i säng

Forskning har visat att tamkatter kan användas som indikatorer för vissa kemiska föroreningar i inomhusmiljö. Katterna slickar sin päls regelbundet och får då i sig föroreningar som bundits i damm. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har medverkat i en studie där man undersökt om de kemiska föroreningar som kallas PFAS (per- och polyflouridalkydföreningar) kan spåras i kattblod.

PFAS kan störa hormonbalansen och små barn anses extra känsliga. Bland annat finns misstankar om att ämnena kan påverka barnens framtida pubertetsutveckling. Små barn rör sig i samma miljöer som katter och om föroreningarna kan spåras i katternas blod är det troligt att även små barn i samma hushåll exponerats.

I studien analyserades 27 olika PFAS i kattblod (serum) och i inomhusdamm från 17 hushåll i Stockholm-Uppsalaområdet. De flesta typer av PFAS som kunde påvisas i damm fanns också i katternas blodserum. Att vissa ämnen som påvisades i damm inte kunde hittas i serum kan bero på att dessa ämnen antingen inte togs upp av katterna eller att blodet snabbt renades från dem.

Sammanfattningsvis visade studien att damm är en källa till intag av vissa PFAS för katter och att serumnivåerna av PFAS var så höga att de kan vara av betydelse för katternas hälsa. Om fynden är relevanta för intag av PFAS hos små barn behöver utredas vidare.

Undersökningen är genomförd i samarbete med universiteten i Stockholm och Amsterdam.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1007/s11356-021-13343-5

Referens

Weiss, J.M., Jones, B., Koekkoek, J. et al. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in Swedish household dust and exposure of pet cats. Environ Sci Pollut Res (2021).


Kontaktinformation

Bernt Jones
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 0733-306015
E-post: bernt.jones@slu.se