Ur SLU:s kunskapsbank

Laserpekare kan förbättra klinisk kirurgiundervisning

Senast ändrad: 27 december 2021

I den kliniska utbildningen av veterinärer utför studenter kirurgi under handledning. Denna studie undersökte om muntlig handledning vid kastration av katt kunde förbättras med hjälp av en laserpekare.

I studien ingick arton studenter som kastrerade en hankatt vardera. Vid ingreppet gavs endast muntliga instruktioner vid avlägsnandet av ena testikeln och både muntliga instruktioner och vägledning med laserpekare vid avlägsnandet av den andra. Om laserpekare användes först eller sist varierade.

Efter ingreppet fick varje student gradera hur väl de själva uppskattade att de förstått instruktionerna. En jämförelse av deras bedömningar visar att instruktioner med laserpekare fick signifikant högre poäng.

Förklaringen är antagligen att en laserpekare tydligt kan peka ut viktiga anatomiska strukturer vilket gör att studenterna förstår muntliga instruktioner bättre under ingreppet.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3138/jvme.0515-084R2

Referens

Badman, M., Höglund, K., & Höglund, O. V. Student Perceptions of the Use of a Laser Pointer for Intra-Operative Guidance in Feline Castration. Journal of veterinary medical education. 2016; 43(2):222-4. 


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund