Ur SLU:s kunskapsbank

Spermiemognad ökar känsligheten för frysning

Senast ändrad: 09 december 2021
Forskning på frysta spermier. foto

Frysning av spermier från bitestikeln utförs för att rädda genetiskt material från hotade djurarter. Spermier från bitestiklarna är befruktningsdugliga och därför lämpliga att använda för insemination eller IVF. När spermier konserveras genom frysning utsätts de dock för kraftiga påfrestningar som kan leda till att spermierna skadas eller dör.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med thailändska kollegor studerat bitestikelspermier från tamkatter som modell för konservering av spermier från vilda kattdjur. Den aktuella studien inriktades mot spermiernas tolerans för olika frysvätskors koncentration av lösliga partiklar, det så kallade osmotiska trycket.

Studien visade att mer mogna spermier från bitestikelsvansen var känsligare för avvikande osmotiskt tryck än mindre mogna spermier från bitestikelhuvudet. Dessutom påverkades olika egenskaper hos spermierna, såsom rörlighet och ytskiktets hållbarhet, olika mycket av olika osmotiskt tryck.

Sammanfattningsvis visar resultaten att de mognadförändringar som sker under spermiernas passage genom bitestikeln kan öka deras känslighet för frysning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2017.08.014

Referens

Panisara Kunkitti, Kaywalee Chatdarong, Junpen Suwimonteerabutr, Teerawut Nedumpun, Anders Johannisson, Ann-Sofi Bergqvist, Ylva Sjunnesson, Eva Axnér. Osmotic tolerance of feline epididymal spermatozoa. Animal Reproduction Science (2017), volume 185, pages 148-153


Kontaktinformation

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,