Ur SLU:s kunskapsbank

3R – från försöksdjur på lab till viltforskning

Senast ändrad: 20 december 2019

3R står för replace (ersätta), reduce (minska), refine (förfina) och är ett forskningsetiskt begrepp som beskriver åtgärder för att ersätta djurförsök med alternativa metoder och minimera försöksdjurs lidande. Begreppet är väl etablerat inom biomedicin och toxikologi men har ännu inte fått stort genomslag inom viltforskningen.

Forskning på frigående vilda djur skiljer sig på flera sätt från forskning som utförs på djur i laboratorier, men 3R-principerna är lika applicerbara. Datormodeller och alternativa provinsamlingsmetoder kan i vissa fall ersätta användning av vilda djur. Förbättrad försöksdesign och ökat samarbete mellan forskare kan minska antalet djur, medan förbättrade metoder för infångning, sövning, märkning och provtagning är exempel på förfining.

I denna litteraturstudie så jämförs 3R-principerna inom biomedicin och toxikologi och inom forskning på vilda djur. Vikten av att tillämpa 3R systematiskt i alla steg av forskningsprocessen betonas. I studien lyfts tre faktorer fram för att framgångsrikt implementera 3R i viltforskningen: 1) Organisationsstruktur och ledningens inställning, 2) 3R-medvetenhet i projektet, 3) forskningsinnovation, validering och tillämpning.

Länk till artikeln:

http://www.jwildlifedis.org/doi/abs/10.7589/52.2S.S65

Referens

Lindsjö J., Fahlman Å., and Törnqvist E. 2016. Animal welfare from mouse to moose – implementing the principles of the 3Rs in wildlife research. Journal of Wildlife Diseases 52(2) Supplement, pp. S65–S77.