Ur SLU:s kunskapsbank

Hur klarar abborren den globala uppvärmingen?

Senast ändrad: 20 december 2019

Hur påverkas fiskarna i Östersjön av den pågående globala uppvärmningen? Genom att studera ett fönster mot framtiden kan vi förstå vilka som kommer att överleva och hur de gör det.

Biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk utgör en unik forskningsmiljö. Kylvatten från kärnreaktorerna har i årtionden pumpats ut i en kvadratkilometer stor sjö belägen mitt i skärgården och höjt vattentemperaturen där med 10ᵒC jämfört med det omgivande Östersjövattnet.

Under ett par somrar har en internationell forskargrupp använt biotestsjön som ett fönster mot en varmare framtid och studerat abborrar. Abborren är en av de arter som överlevt i den uppvärmda sjön men fiskarna skiljer sig från de abborrar som lever i den omgivande skärgården.

Resultaten visar att fiskar som lever i det uppvärmda vattnet klarar att anpassa sin fysiologi men de blir känsligare för yttre förändringar så som tillfälliga värmeböljor. Resultaten oroar eftersom de visar att djur som tillsynes frodas i de pågående klimatförändringarna kanske lever på marginalen.

Länk till artikeln

http://www.nature.com/articles/ncomms11447

Referens

Sandblom E, Clark T. D, Gräns A, Ekström A, Brijs J, Sundström L. F, Odelström A, Adill A, Aho T & Jutfelt F (2016). Physiological constraints to climate warming in fish follow principles of plastic floors and concrete ceilings. Nature communications, 7.


Kontaktinformation

Albin Gräns, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa, SLU
albin.grans@slu.se, 073-703 35 00

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se