Ur SLU:s kunskapsbank

Ökad kunskap om lodjurens fortplantning genom studier av organ

Senast ändrad: 20 december 2019

Studier av organ från lodjur som hittats döda eller som skjutits under jakten kan ge ökad kunskap om lodjurens fortplantning. För att kunna dra korrekta slutsatser måste undersökningsprotokoll standardiseras och valideras.

I en studie utförd i samarbete mellan SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) delades fortplantningsorgan från 39 lodjurshonor in i fyra stadier enligt strukturer i honornas äggstockar, 1) icke könsmogna honor 2) honor i brunst 3) honor i efterbrunstperioden 4) vuxna honor i viloperioden. Livmoderns bredd och körtelutveckling var högst under brunst och efterbrunst. Förhorning av vaginalslemhinnans epitelceller sågs bara i anslutning till brunst.

Sammanfattningsvis visade studien att både makroskopiska och histologiska bedömningar är värdefulla för att korrekt klassificera brunstcykelns stadier hos lodjur. Rutinmässig utvärdering av fortplantningsorgan från de lodjur som skickas till SVA enligt detta protokoll skulle kunna vara ett värdefullt komplement till andra fältstudier om lodjursstammens fortplantning.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X15002332

Referens:

Axnér E, Holm D, Gavier-Widén D, Söderberg A, Bergqvist AS. Macroscopic and microscopic evaluation of Eurasian lynx (Lynx lynx) female tubular reproductive organs in relation to ovarian structures. Theriogenology. 2015 May 13. doi: 10.1016/j.theriogenology.2015.05.002. [Epub ahead of print]


Kontaktinformation

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se