Ur SLU:s kunskapsbank

Ökad säkerhet vid sövning av vilda djur

Senast ändrad: 20 december 2019

För bevarande och förvaltning av viltpopulationer behöver djur ibland hanteras, till exempel vid förflyttning, forskning eller provtagning för sjukdomsövervakning. Årligen hanteras tusentals vilda djur runtom i världen, och enbart i Sverige sövs uppemot 100 brunbjörnar varje år.

En vanlig komplikation vid sövning är syrebrist i blodet, vilket innebär en risk för djurens hälsa och överlevnad. Förebyggande behandling minskar risken för komplikationer, vilket är viktigt för god djurvälfärd.

I denna studie utvärderade forskare vid SLU syrgasbehandling via slang i nosen till sövda björnar för av motverka syrebrist. Resultaten visade att syrgastillförsel i låga flöden var en effektiv och enkel behandlingsmetod. Med låga syrgasflöden räcker bärbara syrgastuber länge, vilket är en fördel vid fältarbete i det vilda. Syrgas bör tillföras kontinuerligt för att förebygga syrebrist under hela sövningsperioden.

Länk till artikeln:

http://www.jwildlifedis.org/doi/abs/10.7589/2013-06-148

Referens:

Fahlman Å, Arnemo JM, Pringle J, and Nyman G. 2014. Oxygen supplementation in anesthetized brown bears (Ursus arctos) - How low can you go? Journal of Wildlife Diseases. In-Press.


Kontaktinformation