Sveriges lantbruksuniversitet

Genus

Här listas sidor med anknytning till genusforskning, genusanknuten ämnesforskning och jämställdhetsarbete.


Det finns 38 sidor som är taggade med Genus:

Gender and Forests

This PhD course will provide the students with an improved understanding of gendered and power processes of and in relation to forests, primary in a northern context. The course is either 3.0 credit

Revitalisering

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal frågar jag: (1) Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män? (2) Hur öppnar förändrade

Entreprenörskap

Projektet bidrar till en ökad förståelse för genusrelationer inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali, Rwanda. Vi utforskar hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar

Elias Andersson

Elias Andersson

Är anställd som biträdande universitetslektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur

SDGs Impacts on Forests and People

En nyutkommen bok, Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People, diskuterar de globala utvecklingsmålen i relation till skog och människor. Seema Arora Jonsson vid SOL medverkar

SDGs Impacts on Forests and People

En nyutkommen bok, Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People, diskuterar de globala utvecklingsmålen i relation till skog och människor. Seema Arora Jonsson vid SOL medverkar

SOL GENDER

SOL Gender is a cross-divisional initiative with the aim to foster collaborative efforts on research and education related to gender and feminist research within the Department of Urban and Rural

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

Jämställda möten

Jämställda möten

Föreläsning & workshop: Jämställda möten elias.andersson@slu.se Många av oss lägger minst en tredjedel av vår arbetstid på möten. Men trots att en så stor del av arbetstiden upptas av möten

Why do female truck drivers leave the truck via the passenger side?

Why do female truck drivers leave the truck via the passenger side?

Why do female truck drivers leave the truck via the passenger side? anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Anne-Charlott Callerstig from Linköping

Why do female truck drivers leave the truck via the passenger side?

Why do female truck drivers leave the truck via the passenger side?

Why do female truck drivers leave the truck via the passenger side? anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Anne-Charlott Callerstig from Linköping

Loading…