Sveriges lantbruksuniversitet

Genus

Här listas sidor med anknytning till genusforskning, genusanknuten ämnesforskning och jämställdhetsarbete.


Det finns 38 sidor som är taggade med Genus:

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Elias Andersson

Elias Andersson

Är anställd som biträdande universitetslektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur

Genus-Publikationer

Genus-Publikationer

Nedan följer en förteckning över genus-relaterade vetenskapliga artiklar, bokkapitel, populärvetenskapliga bidrag och rapporter publicerade vid ämnesområdet Landskapsstudier. Vetenskapliga

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Att sluta räkna kroppar

Projektet handlar om hur vi kan nå jämställdhet i skogssektorn och fokuserar SLU:s skogsutbildningar. Utgångspunkten är att ta fram mer kunskap om vad jämställdhet innebär för olika grupper istället

Revitalisering

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal ställer projektet frågaorna: (1) Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män? (2) Hur

Entreprenörskap

Projektet uforskar hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali, Rwanda; vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de ställs

Kvinnors entreprenörskap

Det här forskningsprojektet syftar till att synliggöra de många kvinnor som äger/driver de nya företag som startas på landsbygden. Bakgrund För att vända på avfolkningen och utveckla landsbygden

Genus

Relationen mellan kvinnor och män i naturresursförvaltning har länge varit högt prioriterad inom svensk biståndspolitik, men det saknas nästan helt forskning och policy kring detta i den inhemska

Gender and Forests

This PhD course will provide the students with an improved understanding of gendered and power processes of and in relation to forests, primary in a northern context. The course is either 3.0 credit

Genusforskning

Genusforskning

Detta är en sida som samlar genusrelaterade forskningsprojekt, publikationer och studentarbeten vid ämnesområdet Landskapsstudier.

AgriFoSe2030

AgriFoSe2030

AgriFoSe2030 är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk.

Loading…