Hoppa till huvudinnehåll

Genus

Här listas sidor med anknytning till genusforskning, genusanknuten ämnesforskning och jämställdhetsarbete.


Det finns 23 sidor som är taggade med Genus:

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Ten years of gender equality in forestry

Ten years of gender equality in forestry klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Elias Andersson, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Ten years of gender equality in forestry". Välkomna

vem leder akademins jämställdhetsarbete

En ny studie från SLU visar att ansvarsfrågan ”halkar runt” i organisationen vilket gör förändringsarbetet långsamt. Lärare har i sin viktiga roll som ledare på universiteten en stor potential att

AgriFoSe2030

AgriFoSe2030 är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk. Read more about AgriFoSe2030 on the English web page.

Den öppna skogen

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Genus

Relationen mellan kvinnor och män i naturresursförvaltning har länge varit högt prioriterad inom svensk biståndspolitik, men det saknas nästan helt forskning och policy kring detta i den inhemska

Kvinnors entreprenörskap

Det här forskningsprojektet syftade till att synliggöra de många kvinnor som äger/driver de nya företag som startas på landsbygden. Bakgrund För att vända på avfolkningen och utveckla landsbygden

SOL GENDER

SOL Gender is a cross-divisional initiative with the aim to foster collaborative efforts on research and education related to gender and feminist research within the Department of Urban and Rural

Genus-Publikationer

Nedan följer en förteckning över genus-relaterade vetenskapliga artiklar, bokkapitel, populärvetenskapliga bidrag och rapporter publicerade vid ämnesområdet Landskapsstudier. Vetenskapliga

Att sluta räkna kroppar

Projektet handlar om hur vi kan nå jämställdhet i skogssektorn och fokuserar SLU:s skogsutbildningar. Utgångspunkten är att ta fram mer kunskap om vad jämställdhet innebär för olika grupper istället

Revitalisering

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal ställer projektet frågaorna: (1) Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män? (2) Hur

Loading…