Hoppa till huvudinnehåll

Genus

Här listas sidor med anknytning till genusforskning, genusanknuten ämnesforskning och jämställdhetsarbete.


Det finns 20 sidor som är taggade med Genus:

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Docentföreläsning NJ

Docentföreläsning: Seeing the unseen - Environmental Communication and researching sustainability transformations in forests anni.hoffren@slu.se Fil. Dr Stina Powell ger sin docentföreläsning i

Inkludering

Inkludering handlar om att berika, utveckla och lyfta in fler olika perspektiv. Genom en ökad delaktighet stimulerar det innovation, leder till bättre beslutsfattande och bidrar till att utveckla nya

10 år med jämställdhet på agendan

Hur har den skogliga arbetsmarknaden utvecklats under de senaste tio åren? 2011 visade en nationell enkät på en tydlig könssegregering av den skogliga arbetsmarknaden och att skogligt utbildade

Att sluta räkna kroppar

Projektet handlar om hur vi kan nå jämställdhet i skogssektorn och fokuserar SLU:s skogsutbildningar. Utgångspunkten är att ta fram mer kunskap om vad jämställdhet innebär för olika grupper istället

Kvinnors entreprenörskap

Det här forskningsprojektet syftade till att synliggöra de många kvinnor som äger/driver de nya företag som startas på landsbygden. Bakgrund För att vända på avfolkningen och utveckla landsbygden

Entreprenörskap

Projektet har undersökt hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali, Rwanda; vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de

Genus

Relationen mellan kvinnor och män i naturresursförvaltning har länge varit högt prioriterad inom svensk biståndspolitik, men det saknas nästan helt forskning och policy kring detta i den inhemska

Revitalisering

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal ställer projektet frågaorna: (1) Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män? (2) Hur

Kurser vid Landskapsstudier

Personal vid Landskapsstudier deltar i ett antal kursers undersivsning. Dessa kurser organiserar ämnesområdet:

Genusforskning

Detta är en sida som samlar genusrelaterade forskningsprojekt, publikationer och studentarbeten vid ämnesområdet Landskapsstudier.

AgriFoSe2030

Agriculture for Food Security, AgriFoSe2030 Programmet AgriFoSe2030, Agriculture for Food Security – translating science into policy and practice, drivs av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet

Loading…