Hoppa till huvudinnehåll

Genus

Här listas sidor med anknytning till genusforskning, genusanknuten ämnesforskning och jämställdhetsarbete.


Det finns 22 sidor som är taggade med Genus:

Kurser vid Landskapsstudier

Personal vid Landskapsstudier deltar i ett antal kursers undersivsning. Dessa kurser organiserar ämnesområdet:

Genusforskning

Detta är en sida som samlar genusrelaterade forskningsprojekt, publikationer och studentarbeten vid ämnesområdet Landskapsstudier.

AgriFoSe2030

Agriculture for Food Security, AgriFoSe2030 Programmet AgriFoSe2030, Agriculture for Food Security – translating science into policy and practice, drivs av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

10 år av jämställdhet på agendan

Rapportlansering: 10 år av jämställdhet på agendan elias.andersson@slu.se Det är nu drygt tio år sedan den nationella jämställdhetsstrategin för skogssektorn och dess underlagsrapport kring

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar teresia.borgman@slu.se Tätortsnära skogar i Indien står i fokus för det här webbinariet om Mumbais Aarey-skogar. Webbinariet är en del i en

Entreprenörskap

Projektet har uforskat hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali, Rwanda; vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de

Hennes handledare och mentor inspirerade Karin Ljung att fortsätta med en karriär inom naturvetenskap

Idag är det den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen. Vi tar tillfället i akt att lyfta fram professor Karin Ljung, en forskare som har varit på Umeå Plant Science Centre

Ten years of gender equality in forestry

Ten years of gender equality in forestry klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Elias Andersson, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Ten years of gender equality in forestry". Välkomna

vem leder akademins jämställdhetsarbete

En ny studie från SLU visar att ansvarsfrågan ”halkar runt” i organisationen vilket gör förändringsarbetet långsamt. Lärare har i sin viktiga roll som ledare på universiteten en stor potential att

Den öppna skogen

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för

Genus

Relationen mellan kvinnor och män i naturresursförvaltning har länge varit högt prioriterad inom svensk biståndspolitik, men det saknas nästan helt forskning och policy kring detta i den inhemska

Loading…