Revitalisering av lokalt förvaltade bevattningssystem i en utvandringskontext i Nepal

Senast ändrad: 23 mars 2023

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal ställer projektet frågaorna: (1) Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män? (2) Hur öppnar förändrade hushållsstrukturer och arbetsförhållanden upp möjligheter för marginaliserade grupper att engagera sig i hanteringen av kollektiva bevattningssystem?

Bevattningssystem är avgörande för många människors matsäkerhet på landsbygden i världens torra och halvtorra regioner och kräver långvarigt kollektivt handlande. Omfattande utflyttning av män innebär stora utmaningar för underhållet av bevattningssystemen, men befintlig forskning tyder på att förändringar i hushållsstrukturer och arbetsförhållanden även kan ge nya möjligheter till ökat deltagande av kvinnor i lokal styrning av viktiga resurser. Det är dock fortfarande oklart under vilka förhållanden detta kan ske.

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal frågar jag:

  1. Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män?
  2. Hur öppnar förändrade hushållsstrukturer och arbetsförhållanden upp möjligheter för marginaliserade grupper att engagera sig i hanteringen av kollektiva
    bevattningssystem?

Genom att utveckla en syntes av teori om translokalitet och feministisk politisk ekologi använder jag blandade metoder för att studera hur snabba agrara och sociala omvandlingar förändrar befintliga former av kollektiv handling.

Detta projekt syftar till att identifiera de vägar genom vilka ett större engagemang av marginella grupper kan bidra till att revitalisera kollektiv naturresursförvaltning. Sådana ”bottom-up”-förändringsprocesser kan vara en viktig del i en långsiktig övergång till mer jämställd tillgång till resurser och förbättrad matsäkerhet på landsbygden i det globala syd.

Besök webbsidan Collective Water Governance and Rural Out-Migration: https://www.stephanieleder.com/current-project

Fakta:

Projektledare

Stephanie Leder, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projekttid

2019-2024

Extern finansiering

Formas