Kurs i fiskmärkning

Senast ändrad: 28 april 2020

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan.

Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment. Förutom själva märkningen tas gällande regler och bestämmelser upp tillsammans med anatomi och etik.

Kursen vänder sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner, universitet och fiskintresserad allmänhet.

Ny kurs

Nästa kurs kommer att hållas 29-30 september (eventuellt 29 sept - 1 okt, se nedan) 2020 i Älvkarleby.
Pris för kursen är 4000 kr. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

OBS! Planerna just nu är att hålla kursen som vanligt, d.v.s. två dagar i Älvkarleby, med teori på förmiddagen och praktiska övningar på eftermiddagen. Men om rådande restriktioner p.g.a. covid-19 kvarstår i oktober kommer vi att organisera kursen annorlunda. Teoridelarna kommer att ges online 29 september och de praktiska övningarna i två omgångar i Älvkarleby (hälften 30 sept och hälften 1 okt), allt för att minska gruppernas storlek.
Risken finns också att kursen måste ställas in p.g.a. covid19. Om så blir fallet kommer inga kostnader att åläggas de som anmält sig.

Boende (ingår ej i kursavgiften):

Älvkarleby Camping, 026-727 92 http://www.alvkarlebycamping.se/
Kursen hålls under förutsättning att minst 15 personer anmäler sig.
Kontaktperson elsie-marie.jansson@slu.se, tfn 010-478 42 87.


Kontaktinformation

Elsie-Marie Jansson, Avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Fiskeriförsöksstationen, SLU
elsie-marie.jansson@slu.se, 010-478 42 87

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se