Kurs i fiskmärkning

Senast ändrad: 13 februari 2019
AA-Carlin2.jpg

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan.

Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment. Förutom själva märkningen tas gällande regler och bestämmelser upp tillsammans med anatomi och etik.

Kursen vänder sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner, universitet och fiskintresserad allmänhet.

Kursen är godkänd av Jordbruksverket, läs mer här.
Kursen är godkänd av Uppsala djurförsöksetiska nämnd, läs mer här.

Ny kurs

Nästa kurs kommer att hållas i Älvkarleby den 1-2 oktober 2019. Pris för kursen är 4000 kr, om man vill delta i den gemensamma middagen tillkommer 350 kr. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Anmälan görs på denna sida och anmälan öppnar 1 augusti 2019.

Boende i Älvkarleby

Boende (ingår ej i kursavgiften)

Älvkarleby Turist & Konferenshotell, 026-726 20

http://www.alvkarleby.nu/

Älvkarleby Camping, 026-727 92

http://www.alvkarlebycamping.se

Älvkarleby vandrarhem, 070-217 61 98 (osäkert öppethållande)

http://www.cafefuriren.com

 

 

 

Kontaktinformation

Elsie-Marie Jansson, Avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Fiskeriförsöksstationen, SLU
elsie-marie.jansson@slu.se, 010-478 42 87

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se