Kurs i fiskmärkning

Senast ändrad: 02 februari 2018
AA-Carlin2.jpg

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan.

Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment. Förutom själva märkningen tas gällande regler och bestämmelser upp tillsammans med anatomi och etik.

Kursen vänder sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner, universitet och fiskintresserad allmänhet.

Kursen är godkänd av Jordbruksverket, läs mer här.

Ny kurs

Nästa kurs kommer att hållas 20-21 mars 2018 i Älvkarleby. Pris för kursen är 4 000 kr, om man vill delta i den gemensamma middagen tillkommer 350 kr. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Anmälan skickas till Elsie-Marie Jansson senast 13 mars.
Anmälningsblankett.

Vid anmälan meddela:
Särskild kost (veg., allergier mm).
Om du vill delta i gemensamma middagen 20 mars.
Debiteringsadress.

Boende (ingår ej i kursavgiften)

Älvkarleby Turist & Konferenshotell, 026-726 20

http://www.alvkarleby.nu/


Älvkarleby Camping, 026-727 92

http://www.alvkarlebycamping.se

Älvkarleby vandrarhem, 070-217 61 98 (osäkert öppethållande)

http://www.cafefuriren.com

Kontakt

Kursen hålls under förutsättning att minst 15 personer anmäler sig.
Kontaktperson elsie-marie.jansson@slu.se, 010-478 42 87.

 


Kontaktinformation

Elsie-Marie Jansson, Avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Fiskeriförsöksstationen, SLU
elsie-marie.jansson@slu.se, 010-478 42 87

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se