Kurs i fiskmärkning

Senast ändrad: 02 mars 2023

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut här på webbsidan.

Utöver teoretisk och praktisk utbildning i fiskmärkning tas gällande regler och bestämmelser upp tillsammans med fiskanatomi och djuretik. Kursen vänder sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner, universitet och fiskintresserad allmänhet.

Årets kurs 2022

Årets kurs hölls vid SLU:s fiskeriförsöksstation i Älvkarleby den 28-29 september 2022.

Kontaktperson för kursen är elsie-marie.jansson@slu.se, tfn 010-478 4287

 

 


Kontaktinformation

Elsie-Marie Jansson, Avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Fiskeriförsöksstationen, SLU
elsie-marie.jansson@slu.se, 010-478 42 87

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22