Kurs i fiskmärkning

Senast ändrad: 20 mars 2024

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut här på webbsidan.

Utöver teoretisk och praktisk utbildning i fiskmärkning tas gällande regler och bestämmelser upp tillsammans med fiskanatomi och djuretik. Kursen vänder sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner, universitet och fiskintresserad allmänhet.

Årets kurs 2024

  • Plats:  SLU:s fiskeriförsöksstation i Älvkarleby
  • Datum: 18-19 september 2024
  • Innehåll: Teori och praktik
  • Ytterligare information om kursen och anmälningsformulär kommer senare i vår.

Kontaktperson för kursen är elsie-marie.jansson@slu.se, telefon 010-478 42 87.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22.