Sveriges lantbruksuniversitet

Växtbioteknologi

I växtbioteknologi ingår biotekniologi som har applikationer på växter, både inom jordbruk och skogbruk.


Det finns 36 sidor som är taggade med Växtbioteknologi:
Plattform växtskydd

Plattform växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt ...

jens_sundstrom.jpg

Jens Sundström, bioteknik

Jens Sundström är samverkanslektor i bioteknik med fokus på genteknologi. Jag kan bidra till att SLU behåller sin ledande och aktiva roll i utvecklingen av ett framtida hållbart jord- och skogsbruk. Min forskning är inriktad på genetiska mekanismer ...

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden ska det nu inrättas ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Centrumet ska enligt regeringens ...

Mistrabiotech-podcast-profilbild_200.jpg

Nytt poddavsnitt! - Att tämja en vild växt

Vi spanar i framtidskikaren och ser chips friterade i olja från Norrland, och pratar domesticering av den vilda växten fältkrassing, Lepidium campestre, med forskarna Emelie Ivarson, Sten Stymne och Li-Hua Zhu på Institutionen för växtförädling ...

SLU_110902_3730vwe.jpg

Docentföreläsningar LTV-fakulteten

Kungörelse - docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Alla är välkomna att ta del av docentföreläsningarna. Föreläsningarna ges på det språk som titlarna anger. Varje föreläsningspass ...

FE_Poster_thumbnail.jpg

Food Evolution - filmvisning och diskussion

I GMO-debatten hävdar både de som är för och emot att vetenskapen är på deras sida. Med dokumentärfilmen FOOD EVOLUTION vill filmskaparen Scott Hamilton Kennedy visa hur lätt desinformation, förvirring och rädsla kan överskugga en objektiv ...

Mistrabiotech-podcast-profilbild_500.jpg

Ny podcast från SLU! Shaping our food - en podcast om husdjursavel och växtförädling

Hur hindrar man en extra lurig svamp från att angripa växten? Går det att avla fram suggor som inte lägger sig på sina kultingar? Hur gör forskarna när de förändrar generna i växter och djur? Och var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart ...

UPSC firar 50 år av växtvetenskap i Umeå

UPSC firar 50 år av växtvetenskap i Umeå

Umeå Plant Science Centre (UPSC), ett världsledande växtforskningsinstitut, består av institutionen för växtfysiologi (grundad 1967) vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU. UPSC firar 50-årsjubileum ...

UPSC firar 50 år av växtvetenskap i Umeå

UPSC firar 50 år av växtvetenskap i Umeå

Institutionen för växtfysiologis verksamhet startade vid Umeå universitet 1967. Den är nu en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), ett världsledande växtforskningsinstitut, vars andra del finns vid SLU:s institution för skoglig genetik och ...

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning, myndigheter och näringsliv ger presentationer varvade ...

jiang_collapsed and viable seeds300.jpg

Barriär för växtförädlare förklarad i detalj

Aborterade triploida frön (överst) och triploida frön som "räddats" av mutationer i kromatinmodifierande gener (underst). Foto: Hua Jiang För några år sedan ledde Claudia Köhlers laboratorium vid SLU en studie som identifierade en gen som gör ...

IMG_1830.JPG

Potatis med motståndskraft mot bladmögel - välkommen på fältvisning!

Följ med oss och titta på årets försöksodlingar med potatis som har motståndskraft mot bladmögel och brunröta. I samband med Borgeby fältdagar har du chansen att få en guidad tur i Mistra Biotechs närliggande fältförsök med potatis som ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3