Forskning på Inst. för växtförädling

Senast ändrad: 17 november 2023

Framtidens växtodling inom jordbruket kommer att kräva optimal avkastning av produkter med god kvalitet i kombination med minskad miljöbelastning och energiinsats. För att möta dessa krav måste de odlade sorterna bl.a. ha ökad resistens och tolerans mot biotiska och abiotiska stressfaktorer, effektivare näringsupptag och efterfrågade produktkvaliteter.

Genetisk forskning bedrivs på trädgårds- och jordbruksgrödor för att undersöka omfattning och fördelning av genetisk variation samt för att studera specifika egenskaper av betydelse inom förädlingen. Unikt för institutionen är den starka kopplingen mellan grundläggande forskning och tillämpad växtförädling.

Forskning bedrivs på följande grödor av vilka vi också har aktiva förädlingsprogram.

  • Sädesslag: bröd- och durumvete, korn, havre, ris, durra, hirs 
  • Oljegrödor: oljekål, fältkrassing, oljedådra, raps, rybs
  • Frukt och bär: äpple, banan, havtorn,svarta vinbär 
  • Grönsaker
  • Rot/knöl-grödor: potatis, jordmandel, sockerbeta 
  • Fodergräs
  • Proteingrödor: ärta, åkerböna

 

Institutionens skruktur

Vår institition är uppdelad i tre avdelninger: växtförädling, växtproduktkvalitet och växtbioteknik.
Nordfruit homepage.jpg Inom Avdelningen för växtförädling omfattar vår forskningsverksamhet både föravel, såsom utvärdering och utnyttjande av genetiska resurser, och förädling av både nordiska och tropiska grödor. Domesticering av nya växtarter är också viktigt i vår forskningsverksamhet. Vi använder både traditionella och moderna avelsmetoder, såsom korsning, molekylära markörer, hög genomgående genotypning med GWAS, genomiskt urval, fenotypning med hjälp av maskininlärning eller artificiell intelligens (AI) tekniker.
Inom Avdelningen för växtproduktkvalitet omfattar våra forskningsaktiviteter analys av hälsorelaterade produktkvaliteter, utvärdering av genetiska, miljömässiga och lagringsfaktorer som påverkar produktkvaliteten efter skörd, användning av sidoströmmad biomassa, studier av viktiga faktorer som påverkar produktkvaliteten för biomaterial och utveckling av nya växtbaserade biomaterial som kan användas för farmakologisk, livsmedels-, kemi- och förpackningsindustri. I detta arbete används ett brett utbud av kemiska analyser av olika växtföreningar tillsammans med datormodellering och olika röntgentekniker.
Barley  shoots induction 2015 resized.jpg Inom Avdelningen för växtbioteknik fokuserar vi på förståelse av molekylära mekanismer bakom kvalitet och kvantitet av olja, protein eller stärkelse och utveckling av föravel och nya förädlingsmaterial i spannmål, oljeväxter, fababönor och potatis samt växtbaserade produktion av humana hem-bindande proteiner eller insektsferomonprekursorer för potentiella farmakologiska, livsmedels-, foder- och kemiska tillämpningar. Ett brett utbud av tekniker inom biokemi, fysiologi och molekylärbiologi, genteknik, särskilt olika omics och CRISPR/Cas9-tekniken, används rutinmässigt.

Grön juice, denna gång av betblad, i Växtproteinfabriken vid SLU Alnarp. Här bedrivs forskning på växtprotein från grön biomassa.Green juice, this time from beet tops, in the Plant Protein Factory at SLU Alnarp where pilot scale extraction of proteins and other plant compounds from green leaves is carried out.

Växtproteinfabriken arbetar forskare med olika kompetens tillsammans för att utveckla framtidens kvalitetsproteiner – från växtförädling till produktion och konsumtion.

SLU Food Lab Vi har även SLU Food Lab, som är en undervisnings- och forskningsnära mötesplats som bidrar till ökad kunskap om samspelet mellan råvara, process och produkt.  

 

Forskningssamarbete

Forskningen bedrivs i nära samarbete med ledande forskargrupper över hela världen. Institutionen har ett utbrett SIDA-finansierat samarbete med universitet i Afrika, Latinamerika, Sydostasien och Centralasien. Ett urval av forskningsprojekt och några av våra nyckelpartner listas nedan.

GeneBEcon (EU Horizon Europe)

Research and Innovation Action (RIA) projekt för att utveckla potentialen för genredigering i potatis och mikroalger samtidigt som man utforskar olika aspekter av hur tekniken är inbäddad i samhället.

Koordineras av Assoc. Prof Dr Dennis Eriksson.

https://genebecon.eu 

PlantEd (EU COST)

EU-finansierat (COST Association) nätverksprojekt med över 600 deltagare från 38 europeiska länder. Fokus på genomredigering i växter ur olika aspekter.

Koordineras av Assoc. Prof Dr Dennis Eriksson.

https://plantgenomeediting.eu 

SLU Breeding Network

Kompetensresurs om avelsinformatik. https://www.slu.se/breedingnetwork

CGIAR

Konsortium för bananer (IITA), foder (CIAT), ris (AfricaRice), sötpotatis (CIP), vete (CIMMYT, ICARDA) http://www.cgiar.org/about-us/research-centers/

MISTRA Biotech

Forskningsprogram med fokus på användningen av bioteknik för ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk (korn, krasse, åkerkrasse, potatis)

PlantLink

Kompetensresurs om molekylära växtvetenskaper i södra Sverige. http://www.plantlink.se/

SSF Oil Crops for the Future

Forskningsprogram för att utveckla skräddarsydda oljekvaliteter för olika användningsområden (camelina, crambe, åkerkrasse, nötsedge, havre)

SSF Plant Hemoglobins

Research programme on developing plant-based production of plant hemoglobins

SUSMEATPRO

Hållbara växtingredienser för hälsosammare köttprodukter

Bioraffinaderi Öresund

Tillverkning av kemikalier på växtbaserade råvaror

NordGen

Nordiska föravel offentlig-privata partnerskap (äpple, korn) http://www.nordgen.org/en/

VINNOVA Trees and Crops for the Future (TC4F)

Forskningsprogram och miljö, en del av den svenska regeringens Strategiska forskningsmiljö ”Hållbart nyttjande av naturresurser”. https://www.slu.se/tc4f

Protein2Food (EU Horizon 2020)

Forskningsprogram som skapar innovativa, högkvalitativa, proteinrika livsmedelsgrödor. http://www.protein2food.eu/

ProIntensAfrica (EU Horizon 2020)

Initiativ för att ta fram ett förslag till ett långsiktigt forsknings- och innovationspartnerskap mellan Europa och Afrika

SIDA forsknings- och utbildningsprogram

Bolivia (Univ. Mayor San Simón), Etiopien (Addis Abeba Univ.), Moçambique (Unv. Eduardo Mondlane), Rwanda (Univ. Rwanda), Tanzania (Univ. Dar es Salam), Uganda (Makarere Univ.) och södra Afrika (Univ. of Botswana). http://www.sida.se/engelska/

Maxlab

Ett nationellt laboratorium som drivs av Lunds universitet som driver acceleratorer som producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. https://www.maxiv.lu.se/

BalticWheat Network

BalticWheat Network är etablerat av deltagare från 10 organisationer i 7 länder med ett övergripande mål att identifiera nya möjligheter för att främja hållbar veteproduktion i Östersjöregionen

ScanOats

Industriellt forskningscentrum kring havre, finansierat av SSF. http://www.scanoats.se/