Växtskyddsforskning i media

Senast ändrad: 07 mars 2022
En röd, gul och svar skalbagge på ett grönt blad. Foto.

Här hittar du ett axplock av poddsändningar, nyhetsartiklar, radioprogram och annat relaterat till SLU:s växtskyddsforskning.

Poddar

Det internationella växtskyddsåret - utan växter, ingen mat...

I skuggan av coronapandemin är 2020 också International Year of Plant Health – det internationella växtskyddsåret. Uppskattningsvis 40% av planetens skördar går årligen till spillo. Hoten är många och skiftande; växtsjukdomar, skadedjursangrepp, monokulturer som driver resistens, klimatförändringarna och global handel med trä- och växtprodukter. Vad gör vi för att få och behålla växthälsa? Hör Jan Stenlid, professor i skogspatologi, Johanna Boberg, analytiker växtskadegörare, Katja Fedrowitz, koordinator SLU:s Plattform Växtskydd och Göran Bergkvist, lektor i växtodlingslära. Lyssna på programmet "Det internationella växtskyddsåret - utan växter, ingen mat..." i podden Feeding your Mind

För mycket eller för lite vatten - hur klarar lantbruket det?

Vi strävar efter ett hållbart svensk lantbruk med högre självförsörjningsgrad än idag. Samtidigt står jordbruket inför stora klimatutmaningar som kräver mycket stora ekonomiska investeringar för dränering och vattenmagasinering. Vem betalar det? Finns framtidstron att storsatsa på ett klimatanpassat jordbruk? Hör Harald Svensson, tidigare chefsekonom på Jordbruksverket, Kristina Yngwe, (c), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och Abraham Joel, forskare på SLU, i en livepoddinspelning från Almedalen den 1 juli 2019. Lyssna på programmet "För mycket eller för lite vatten - hur klarar lantbruket det?" i podden Feeding your Mind

Kunskapspodden

Kunskapspodden handlar om innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Och är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet. Möt bland annat SLU-forskare som presenterar aktuell forskning. Lyssna på Kunskapspodden här.

Kampen mot algsvampen

På ett fält i Skåne växer potatisplantor som står emot angrepp av bladmögel och brunröta. I vanliga fall besprutar lantbrukare sina potatisodlingar uppåt tio gånger per år för att skydda dem mot angrepp, men forskaren Erik Andreassons plantor på fältet i Borgeby är försedda med ett arvsanlag som ger motståndskraft mot algsvampen Phytophthora infestans – oomyceten som orsakar de här angreppen. Eriks forskning handlar om att göra så att potatissorter, som är goda och har bra odlingsegenskaper, också blir motståndskraftiga mot sjukdomar. Häng med till Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och till Eriks fältförsök. Lyssna på avsnittet i podden Shaping our Food.

Tidningsartiklar

Blomflugor som multiverktyg för växtskydd

Naturens egna små drönare kan användas för pollinering och tillförande av nyttiga mikroorganismer. Det menar vinnarna av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes innovationspris 2020. Läs artikeln i Jordbruksaktuellt.

Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen

"Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen", skrev SLU-forskare i en debattartikel som publicerades i UNT 21 dec 2019 i samband med starten av det internationella växtskyddsåret (International Year of Plant Health) 2020. Läs mer här.

Gamla regelverk bromsar utveckling av nya växtskydd

SLU -forskare argumenterar för att vi behöver enklare regelverk för att utveckla nya växtskyddsmetoder inom biologisk bekämpning i DN debatt. Läs artikeln här.