Avdelningen för växtbioteknik

Senast ändrad: 08 november 2023

Växtolja, stärkelse och protein är centrala för mänsklig matsäkerhet och utvecklingen av ett biobaserat samhälle. Våra stora forskningsfrågor fokuserar på de genetiska faktorerna som bestämmer kvalitet och kvantitet samt kanalisering av fixerat kol till dessa olika lagringsföreningar.

Vi bedriver forskning och utveckling av olje- och stärkelsegrödor med skräddarsydda kvaliteter för användning som råvara främst inom den kemiska industrin, till exempel vid tillverkning av smörjmedel, plaster och färger. Mycket av vår forskning tillämpas, men vi utför också grundforskning med hjälp av molekylärbiologi och biokemi för att hitta nya enzymer och undersöka enzymegenskaper av betydelse för lipid- och stärkelsebiosyntesen.

Vi arbetar med ett brett utbud av förädlingstekniker för att uppnå önskade målegenskaper i olika grödor, från traditionell korsning till de senaste metoderna inom genteknik som platsriktad mutagenes med CRISPR/Cas9. Molekylära verktyg används för att dissekera egenskapsvariationer, såväl som för att isolera, karakterisera och validera kandidatgener för transformationsändamål. Genom redigering har till exempel framgångsrikt implementerats i potatis, vilket ger nya stärkelsekvaliteter för förbättrad användbarhet i livsmedel och tekniska produkter samt en potatis med lågt GI.

En global förändring från djurbaserat till växtbaserat protein behövs, och för detta ändamål utforskas fababöna som en proteingröda för livsmedelstillämpningar och en del av vår forskning går ut på att öka kvaliteten på protein från sidoströmmar av raps och potatis bearbetning.

Många av våra forskningsprojekt är inom dessa områden:

  • Grundläggande forskning om lipid- och stärkelsebiosyntes
  • Genomredigering genom riktad mutagenes, växttransformation och användning av vävnadskulturer
  • Underlättande av övergången från djurbaserat till ett växtbaserat protein
  • Domesticering av Lepidium campestre, en ny oljegröda
  • Utredning av känslighets-/resistensfaktorers roll i vanliga grödor
  • Växtproduktion av hemoglobin (och myoglobin) och godartade skadedjursbekämpningsmedel