Biogas i det hållbara samhället

Senast ändrad: 18 april 2024

Omställning för att nå våra klimatmål måste ske snabbt och hållbart. Biogas är en av lösningarna som har en betydande roll i vårt framtida och fossilfria samhälle. Det här är en distanskurs för dig som vill få en helhetsbild av biogas - hur den produceras och bidrar till ett cirkulär och resurseffektivt samhälle. Nästa kurstillfälle är våren 2025.

Kursen ger kunskaper inom alla delar som rör biogas. Du kommer få förståelse för hela cirkeln som innefattar återvinning av restprodukter, produktion av drivmedel och biogödsel och mycket mer. Den passar dig som är intresserad av att arbeta med framtidens omställning till cirkulär ekonomi och klimatneutralitet.

Biogas har en nyckelroll i den cirkulära ekonomin

Biogassystemet är en hållbarhetslösning som kan bidra med en rad olika positiva effekter. Produktionen har stor potential att öka i framtiden och med det kommer även många arbetstillfällen att skapas. Biogasproduktion länkar samman teknikutveckling, jordbruk, industriell produktion, mikrobiologi och hållbarhets- och utvecklingsfrågor, samt bidrar till en levande landsbygd. Ser du att du i framtiden vill arbeta med frågor inom energi- och matproduktion för omställning till en hållbart samhälle så är detta kursen för dig.

Kursen kommer i huvudsak genomföras digitalt och ges på halvfart, 50%. I undervisningen blandas teori, seminarier, demonstrationer och projektarbete. Du kommer att få träffa aktörer som arbetar inom en rad olika biogasområden, vilket ger möjligheter att diskutera potential och utmaningar utifrån olika synvinklar. Under kursen kommer du även tillsammans med dina kurskamrater genomföra ett projektarbete i samverkan med biogasaktörer, vilket ger en bra start på ditt personliga nätverk.

Fakta:

  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
  • Nästa kurstillfälle: Vårterminen 2025
  • Sista ansökningsdatum:
  • Antal poäng: 7,5 hp halvfart 50%
  • Anmälningskod:
  • Språk: svenska (engelska vid behov)
  • För ytterligare information klicka här (länk till information om senaste kurstillfället)