Aska för rening av koldioxid vid produktion av flytande biogas

Senast ändrad: 05 november 2021

Flytande biogas (LBG – liquified biogas) framställs genom kraftig nedkylning av gasen till -161 °C. Biogasen måste då ha en koldioxidhalt < 50 ppm och det är kostsamt att nå den reningsgraden.

Det finns ett stort behov av att utveckla ny reningsteknik som är billigare, enklare och effektivare än dagens metoder. Projektet drevs av RISE (fd JTI) och övriga medverkande partners är Biogas Öst, IVL Svenska miljöinstitutet och Swedish Biogas International.

Syftet med projektet var att i laboratorieskala undersöka möjligheten att andvända trädbränsleaskor för att rena bort koldioxid i biogas till < 50 ppm. Vidare studerades logistik och hanteringssystem för aska med hjälp av händelsestyrd modellering och simulering.

Från institutionen medverkade Åke Nordberg och Anders Eriksson.

 

Fakta:

Projektet finansierades av Vinnova och Västra Götalandsregionen