Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Senast ändrad: 07 maj 2024

Avdelningschef är: Lotta Berg, tel. 0511-67107.

Vi arbetar med forskning, utbildning och information om välfärd och hälsa hos djur. Vi intresserar oss för såväl det enskilda djuret som besättningar eller andra djurgrupper, och både med lantbrukets djur, sällskapsdjur och andra typer av djur i olika djurhållningssystem.

  • Miljö står för djurens miljö, men också djurskötarens miljö, samspelet djur–människa och omgivningsmiljön.
  • Omsorg står för människans skötsel och skydd av, samt omsorg om djuren, för att främja deras välfärd.
  • Djurhälsa står för friska djur i en god och långsiktigt hållbar djurhållning, med fokus på förebyggande djurskydds- och djurhälsoarbete. 

Vi arbetar även med att utveckla metoder som kan användas för att undersöka och förbättra miljö, omsorg och djurhälsa. Genom kontakter och kunskapsutbyte förankrar vi vår verksamhet i det omgivande samhället, både i Sverige och utomlands. Våra medarbetare anlitas som referenspersoner av bland annat nationella och internationella myndigheter.

Vår vision är "friska och välmående djur i en god miljö genom kunskap och omsorg".


Kontaktinformation