Fodertabeller för idisslare, 2003

Senast ändrad: 20 mars 2024

Fodertabeller för idisslare ges ut av Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet. Senaste tryckta versionen är från 2003 och heter Rapport nr 257. Den görs på uppdrag av Arbetsgruppen för fodervärdering och näringstillförsel till idisslare där representanter för rådgivningen, foderindustrin, Jordbruksverket och SLU ingår. Det kompletta tabellverket innehåller förutom de här presenterade fodermedelsanalyserna även vallfoderanalyser samt:

  • Näringsrekommendationer för nötkreatur, får och getter
  • Gränsvärden för giftiga ämnen i foder och vatten
  • Giftiga växter
  • Hygienisk kvalitet för foder och vatten
  • Rekommenderade doser av tillsatsmedel vid foderkonservering

Tabellverket i bokform kan beställas från HUV administration, HUV.Administration@slu.se eller ring och beställ på 018-67 20 26.

Tabellverket i bokform kostar 100 kr + frakt + moms.

 


Kontaktinformation